Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

139 са желаещите социални услуги в домашна среда по проект „Чрез подкрепа към промяна”

 03 Април 2013

139 са подадените заявления от кандидат-потребители, желаещи да ползват предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда по проект „Чрез подкрепа към промяна”. По-голяма част от тях са лица с ТЕЛК , а останалите са самотноживеещи възрастни хора. Това съобщи ръководителя на проекта Нермин Мехмед. Тя допълни, че заявленията са били подадени в периода от 25 февруари до 22 март включително. В рамките на тези двайсет работни дни са приети и документите на 61 кандидати за домашни санитари за обявените 33 работни места, а 6 са подадените заявления за обявеното едно работно място „Специалист в социална услуга”.
Към момента е приключил първият етап – по документи от обявения конкурс за специалист в социалната услуга и домашни санитари, а следващата седмица в дните 10-12 април ще се проведе и събеседване с допуснатите кандидати до втори етап. След приключване двата етапа на конкурса, одобрените за домашни санитари ще преминат обучение. То е предвидено само за тези, които не са преминали сходни обучения към Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда” и други проекта.
За 139-те кандидат-потребители на почасовите социални услуги, предлагани от Звено за услуги в домашна среда, е стартирала процедурата за оценка на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане”. Тя ще бъде извършена съгласно Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ “Помощ в дома”. В резултат на извършената оценка на потребностите ще бъдат определени и 80-те потребители на услугите предлагани по проекта.
Предоставянето на почасови услуги на потребителите от Звено за услуги в домашна среда, ще започне през месец май, съобщи още г-жа Мехмед. Почасовите услуги включват дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности.
Проект „Чрез подкрепа –към промяна” стартира на 01.02.2013г. Той е с продължителност 16 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


 Прочитания: 1667 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign