Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 11 Април 2013

Екипът на проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики” кани заинтересованите представители на неправителствени организации, синдикати и организации на работодателите да вземат участие в изнесен форум „Консултиране на общински политики”, който ще се проведе от 19 до 21 април 2013г. в град Хисар.
Изнесеният форум се организира като част от дейностите по проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А-10-13-22, финансиран по подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" на Оперативна програма „Административен капацитет", бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.
Желаещите да участват имат възможност до 15.04.2013г. да изпратят попълнен регистрационен формуляр до г-н Сезгин Бекир – секретар на Община Кърджали и ръководител на проекта на факс: 0361/62968 или по е-поща: sekretar_kj@mail.bg.

Приложения към поканата:
1. Указания за регистрация
2. Регистрационен формуляр
3. Програма на изнесения форум

Приложения »


 Прочитания: 1542 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign