Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Нов цикъл срещи стартира ОИЦ Кърджали

 22 Април 2013

На 23.04.2013г. е първият изнесен приемен ден от новия цикъл срещи на Областен информационен център – Кърджали. Събитието ще се проведе в с.Черноочене, след което експертите ще посетят всички останали общини от областта. На изнесените дни посетителите на мобилния офис ще имат възможност да задават въпроси, свързани с европейкото финансиране по седемте оперативни програми. Предвидени са и срещи с представители на образованието, на които ще бъде представена визията на новия програмен период и ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020.ОИЦ – Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Проект “Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 Прочитания: 1364 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign