Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед №387/23.04.2013 г.

 23 Април 2013

З А П О В Е Д
№ 387
гр.Кърджали, 23.04.2013 г.
На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с осигуряване на нормална обстановка за произвеждане на избори за избиране на народни представители на 12.05.2013 г.
З А П О В Я Д В А М:
1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на спиртни напитки в магазините, заведенията за хранене и развлечения и други обществени места от 23.00 ч. на 11.05.2013 г. до 21.00 ч. на 12.05.2013 г.
2. ЗАБРАНЯВАМ всякакви масови прояви на открито на територията на община Кърджали, с изключение на сватбени и семейни тържества създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред и предизборна агитация на 12.05.2013 г.
3. ЗАДЪЛЖАВАМ директора на ОП „Обредни дейности” - гр.Кърджали да уведоми за забраните по т.1 и т.2 от заповедта лицата, желаещи да сключат граждански брак на датата на изборния ден.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на жителите на общината, органите на МВР, кметовете на кметства и кметските наместници за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на Районно управление „Полиция” – гр. Кърджали.

КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: /инж.ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 1510 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign