Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Децата на ОДЗ „Дъга” лазаруваха на Пазара

 26 Април 2013

С песни и наричания малките лазарки от Оздравителна детска градина „Дъга” донесоха много емоции днес за живеещите в района на кв. „Пазара” в Кърджали.Така както в минали години, пременени в пъстри народни носии, децата посетиха домовете на кърджалийци, за да им попеят и им нарекат за здраве.
Незабравили старите традиции, домакините посрещнаха лазарките на двора, а в края ги даряваха за добрите думи, песни и танци. Една от тях не само ги дари за празника, но им показа и своите спомени в снимки от времето, когато и тя е била лазарка и е обикаляла домовете по тогавашните малки улички на Кърджали.
„Хубаво е, че най-малките ще научат повече за традиционните празници, за бита и културата ни”, споделяха посетените от лазарките.
Донесли много радост за хората от квартала, децата от детската градина си тръгнаха с думите „Колко хубаво беше”. Едно на друго те споделяха преживяното и питаха учителките си къде още ще наричат и пеят.
Ръководителката на проекта към детска градина „Дъга” Милена Ламбова пък обясняваше на домакините, че децата са сборна група по проект „Дъга от детски светове” , с който детската градина е спечелила финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешлите ресурси” и Европейски социален фонд 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.
Основната цел на проект BG051PO001-4.1.05-0157 „Дъга от детски светове” е чрез допълнителни занимания и дейности с децата от етническите малцинства да се създадат условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата им успешна социална интеграция и реализация.
В градината вече работят петте клуба по интереси сформирани по проекта: клуб „Приятели на театъра”, клуб „Заедно да пеем и танцуваме”, клуб „Палитра”, клуб „Обичам природата” и клуб „Знам и мога”. Всеки един от клубовете участва активно в подготовката на пресъздаването на днешният празничен ритуал „Лазаруване”.

Още снимки
 Прочитания: 1748 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign