Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за обществено обсъждане

 05 Юни 2013

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнението на проект BG161PO001/1.4-07/2010/017 "Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на
Обществено обсъждане на стратегията, визията, целите и проектните идеи включени в Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали за периода 2014-2020 г.

Обсъждането ще се проведе на 10 юни 2013 г. (понеделник) от 17:30 ч. в залата на „Бизнес инкубатор” гр. Кърджали, ул. Отец Паисий 12.
Материали относно проектните идеи може да намерите на сайта на Община Кърджали в секция „Актуално”

Надяваме се на Вашето присъствие и активно участие.


Дата: 05.06.2013 г. С уважение,
инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали

Още снимки
 Прочитания: 908 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign