Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Екипът на ОИЦ-Кърджали започва нова информационна кампания

 12 Септември 2013

В периода 16-30 септември стартира нова сесия изнесени информационни дни на ОИЦ-Кърджали в седемте общини на областта. Акцент на срещите ще бъде представяне на добри практики и успешни проекти, реализирани на територията на област Кърджали със средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС в периода 2007-2013 година. Открити приемни ще очакват жителите на всички общини с информация за отворени процедури при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Екипът на ОИЦ Кърджали ще се включи и в кампанията на мрежата от 28 информационни центъра „Първите седем години на България в ЕС“ с проучване на обществените нагласи чрез допитване: „Достигнаха ли до Вас европейските средства?“. Активната гражданска позиция на жителите на областта ще подпомогне улесняването при кандидатстване по новите оперативни програми за периода 2014-2020 година.

ОИЦ – Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Проект “Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1493 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign