Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кмет, съветници и бизнес обсъдиха как да обслужват дълговете си

 13 Септември 2013

По покана на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис днес се проведе среща с представители на браншовите и работодателски организации, в която взеха участие и председателите на групите съветници в Общинския съвет Расим Муса, Илия Илиев, Милан Миланов и независимия общински съветник д-р Марин Мухтаров. От страна на бизнеса в срещата участваха представители на Кърджалийската търговско-промишлена палата, Стопанската камара, Строителната камара, Занаятчийската камара, Съюза за стопанска инициатива и КРИБ. Инж. Хасан Азис инициира пред представителите на бизнеса възстановяването на Икономическия съвет към кмета на общината, а идеята бе подкрепена от участниците във форума.
Основна тема на дискусията бе как да бъдат намалени както дълга на общината към бизнеса, който на този етап възлиза на около 6 милиона лева, така и намален дълга на бизнеса към общината – юридически и физически лица на стойност 5 милиона лева. Кметът се ангажира с позицията, че ако се намерят начини да се активизират тези процеси с общи усилия, от момента, в който бъдат връщани дълговете към общината, те веднага да погасяват дълговете на общината към бизнеса.
„За общината основен приоритет е местния бизнес, местните фирми и в този смисъл очаквам подобно партньорско отношение от тяхна страна”, подчерта градоначалникът.
По време на срещата стана ясно, че община Кърджали е изготвила списък с най-сериозните свои длъжници с над 5 хиляди лева дълг, като сред тях най-големите са фирма „Орфей” с 1 167 000 лева, ОЦК със 723 000, МБАЛ с 260 000 лв. и др. Оформи се общото становище, че при постъпления в общинската хазна, общината ще погасява дълговете си към най-старите длъжници.
В хода на дискусията заместник-председателя на КТПП Джевджет Адем направи няколко конкретни предложения към ръководството на общината за намаляване на дълговете на бизнеса към нея и нейните към бизнеса. Според Адем общината не трябва да допуска до търгове фирми-длъжници. Освен това по думите му трябва да бъде изготвен списък с длъжниците, да бъде направен график за погасителните вноски и да се осъществява строг контрол от страна на администрацията. По думите на Адем общината чрез НСОРБ трябва да излезе с предложение целият дълг от страна на общините към фирмите в размер на 160 милиона лева в цялата страна да бъде заложен като перо в следващия републикански бюджет. Заместник-председателят на КТПП не изключи и възможността към по-старите длъжници с по-крупни суми да бъдат предприети съдебни действия преди да е изтекъл 5-годишния давностен период на дълга.


 Прочитания: 1677 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign