Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Национални дни на детското изкуство

 24 Септември 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - КЪРДЖАЛИ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – КЪРДЖАЛИ


НАЦИОНАЛEН ПРАЗНИК НА ДЕТСКОТО ИЗКУСТВО
„ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ ”
ГР.КЪРДЖАЛИ
19 – 20.10.2013 г.


През 2013 година за шести пореден път в град Кърджали ще се проведе Национален празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите”, който ще бъде част от празничната програма за Деня на Кърджали – 21 октомври.
Проявата е включена в Националния календар за извънучилищни дейности на МОМН за учебната 2013/2014 г.
От векове Родопите са средище на богата духовност и култура. Красивата природа, историческите забележителности и природните й феномени са извор на вдъхновение за творци от целия свят.
Темата „Вълшебният свят на Родопите” предоставя възможност на децата да разгърнат своето въображение и мечти като се направи творческа интерпретация във всички възможни посоки: минало, настояще и бъдеще, исторически забележителности, етнографски мотиви (шевици, носии, бит), природни феномени, паметници на културата, символи на град Кърджали и региона, мултиетническа фолклорна среда и съвремие.
Националният празник на детското изкуство “ Вълшебният свят на Родопите” има за цел да запознае участниците с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на Източните Родопи и да създаде подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца от цяла България.


Националният празник на детското изкуство, който ще се проведе на 19 и 20 октомври 2013 г. в гр. Кърджали включва:

-Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите”
-Национален конкурс по фотография „Фотоприказки”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ”

СТАТУТ

Цели:
• Да открива, популяризира и подпомага развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство;
• Да стимулира и развива визуалната и изобразителна култура у децата с поглед към миналото, настоящето, бъдещето, традициите и българските духовни ценности.
Условия за участие:
Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г.
Няма ограничение в техниката на рисуване. Всеко дете може да участва в конкурса с не повече от 2 творби. Размерите на рисунката трябва да са 35/50 см.
На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
- трите имена на автора
- възраст и клас
- точен адрес и телефон за връзка
- училище, извънучилищно звено
- заглавие на рисунката
- име и фамилия на ръководителя.
Възрастови групи:
Оценка и класиране на участниците ще се извърши в три възрастови групи:
І група - 6 – 10 г.
ІІ група - 11 – 14 г.
ІІІ група – 15 – 18 г.
Ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група , поощрителни награди, както и специални награди.
Изпратените творби не се паспартират и остават във фонда на ОДК - Кърджали.
Наградените и подбрани от журито рисунки ще бъдат експонирани в Националната изложба „Вълшебният свят на Родопите”, която ще се открие на 19.10.2013 г. от 18.00 часа в Детската картинна галерия на ОДК – Кърджали.
Класираните участници и техните ръководители ще бъдат уведомени предварително за участие в откриването на изложбата и награждаването.
Срокове:
Рисунките трябва да се изпратят в срок до 11.10.2013 г. на адрес:
гр.Кърджали 6600
ул.”Полковник Дервингов” №1, п.к. 102
Обединен детски комплекс
За конкурса; тел. за информация: 0361 6 23 24
Организация и финансови условия:
Оценяването на творбите ще се извърши от компетентно жури.
Наградените ученици се придружават от един ръководител.
Организаторите осигуряват нощувка /в общежитието на ПГ по електроника/ и вечеря на 19.10.2013 г. на участниците и техните ръководители. Пътните разходи са за сметка на участниците.НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ФОТОГРАФИЯ
„ФОТОПРИКАЗКИ”

СТАТУТ
Цели:
Да даде възможност за творческа изява на младите хора, да развива и усъвършенства техния талант в областта на фотографското изкуство, да формира и доразвие умения за работа с фотографска техника.
Условия за участие:
В конкурса по фотография могат да вземат участие ученици от V до ХІІ кл., разделени в две възрастови групи, както следва:
- І възрастова група - V – VІІІ кл.
- ІІ възрастова група - ІХ – ХІІ кл. Участието във фотоконкурса е индивидуално. Всеки ученик може да участва с черно-бели и цветни снимки до 5 /пет/ броя.
Формат на фотографиите – 20/30 см.
Показатели за оценка – прецизно техническо изпълнение, художествено решение на избраната тема.
Всяка фотография да бъде придружена със следната информация: наименование на снимката, трите имена на автора, клас, училище /ИПУ/, град, ръководител, телефон за връзка.
Изпратените за участие във фотоконкурса снимки не трябва да са предлагани на предишни конкурси.
Участниците в конкурса трябва да изпратят своите фотографии до 11.10.2013 г. на адрес:
6600 гр.Кърджали
ул.”Полковник Дервингов” 1
Обединен детски комплекс
За фотоконкурса

Компетентно жури ще излъчи победителите. Журито ще класира изпратените фотографии и ще уведоми номинираните автори, които ще присъстват и на награждаването.
Ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда във всяка възрастова група, поощрителни награди, както и специални награди.
С най-добрите фототворби ще бъде експонирана изложба, която ще се открие на 19.10.2013 г. от 18.00 ч. в Детската картинна галерия на ОДК Кърджали.
Изпратените фотографии остават във фонда на ОДК – Кърджали.
Наградените ученици се придружават от един ръководител.
Организаторите осигуряват нощувка /в общежитието на ПГ по електроника/ и вечеря на 19.10.2013 г. на участниците и техните ръководители. Пътните разходи са за сметка на участниците.
За въпроси и повече информация:
тел.: 0361/6 23 24
e-mail: odk_ki@abv.bg


 Прочитания: 2314 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign