Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Денят на диалога събра на една маса депутати и представители на местната власт

 30 Септември 2013

За подобряване механизма на консултиране с общините в нормотворческия процес чрез законови гаранции за търсене и отчитане позицията на местните власти настояха участниците в днешния Ден на диалога в Кърджали. Той се проведе в Бизнесинкубатора, а в него взеха участие кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, който бе домакин на срещата, народните представители от БСП и ДПС Милко Багдасаров и Мустафа Ахмед, областният управител бисер Николов, председателят на общинския съвет в Кърджали Раиф Мустафа, кметове от региона и представители на държавни и общински организации. Позицията на депутата от ГЕРБ Цвета Караянчева представи в писмен вид председателят на групата съветници в местния парламент Илия Илиев, който се включи в обсъжданията заедно с общинската съветничка Веселина Юрукова.
В рамките на два часа участниците в Деня на диалога обсъждаха конкретни и реални промени в условията за развитие на общините. В началото позицията и предложенията по обсъжданата тема от страна на НСОРБ представи експертът от сдружението Симеон Петков. Сред предложенията беше това за създаване на механизъм за реална и отговорна оценка на въздействието на проекти на закони или действащи такива, като част от законодателния процес и преустановяване практиките на законово възлагане на несвойствени функции на общините на „остатъчен принцип”.
Основният въпрос по дискутираната тема бе коментиран от кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис, които попита:
„Когато се създава една законова норма, къде е мястото на местната власт?”. По думите му тя или не участва пряко, или участието й е минимално, без да се използват всички механизми, с които разполага местната власт и конкретно НСОРБ.
Диалога между местна власт и централна и възможностите на децентрализацията бяха сред коментираните теми от депутата от ДПС Мустафа Ахмед. Той повдигна отново въпроса за регионалното депо за отпадъци, който засяга всички общини в областта. Проектът беше спрян от МОСВ, а липсата на функциониращ център за преработка на битови отпадъци води до плащане на високи екотакси от общините.
В рамките на днешната дискусия бе предложено Министерството на околната среда и водите да даде указания как е възможно да се излезе от създалата се ситуация. Депутата от ДПС Мустафа Ахмед засегна и още един проблем, с който често се сблъскват общините при съфинансиране на европейските проекти, а именно невъзможността за осигуряване на процента съфинансиране без теглене на кредити. В този аспект бе и предложението на НСОРБ разгледано на днешният ден на диалога за регламентиране на работещи механизми за осигуряване на ефективно изпълнение на европейските проекти и конкретно разширяване възможностите за финансиране на фонд ФЛАГ.
Народният представител Цвета Караянчева не взе пряко участие в Деня на диалога, но затова изпрати писмено становище по предложените от Националното сдружение на общините за краткосрочни мерки за подобряване на нормативната среда за дейност на местното самоуправление. Становището бе връчено на кмета Хасан Азис. В него Караянчева акцентира върху необходимостта от поправки не само в ЗМСМА, но и в Закона за нормативните актове, които да гарантират по-голяма публичност и прозрачност на обществените политики. Караянчева призовава към по-висока ангажираност на гражданите и институциите към обществените обсъждания и привличане на максимален кръг заинтересовани страни при решаване на значимите за обществото проблеми. По отношение процесите на децентрализация, в становището си тя обръща внимание на порасналите отговорности на общините, на които се делегират все повече власт и компетенции, както и на опасността тази отговорност да стане само политическа.
Вменяването на функции на общините чрез приемането на нови закони без предвиждане на финансови средства за това, бе въпросът повдигнат пък от кмета на Кирково Сали Рамадан.
В крайна сметка участниците в Деня на диалога се обединиха около предложенията направени от страна на НСОРБ и добавиха свои към тях.
Очакваните резултати от реализирането на тези предложения са насочени към намирането на работещи нормативни решения , които укрепват ролята на общините и на НСОРБ в процеса на консултиране по политики и проекти на нормативни актове, подпомагат народното събрание за изготвяне на обективни оценки за въздействие на законодателството, отчитат самостоятелността на местните власти в бюджетния процес и възможностите за намаляване на натрупаните трайни дефицити.

Още снимки
 Прочитания: 2084 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign