Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Радио "Кърджали" сред учредителите на СОРО

 08 Август 2006

В началото на август бе учредено Сдружение на общинските радиооператори в България /СОРО/ със седалище гр .София.В първата среща , състояла се от 2 до 4 този месец в Каварна , участва и представител на Общинско радио "Кърджали ".
Сдружението ще се ръководи от 7-членен Управителен съвет , за председател бе избрана Татяна Симеонова - директор на Университетско радио "Алма Матер " към СУ"Св. Климент Охридски "
Участниците в учредителната сбирка -програмни ръководители , радиоводещи , репортери от над 20 регионални и общински радиа в страната , гласуваха Устав на СОРО, дискутираха и важни проблеми
на обществените електронни медии.В обсъждането се включиха също така и председателят на СБЖ Милен Вълков , Георги Вучев от БТА , преподаватели от Факултета по журналистика и публични комуникации към СУ"Св. Климент Охридски ".
Основната цел на новоучреденото Сдружение е да стимулира утвърждаването на високи стандарти при информирането на обществеността чрез радиоразпръскване по кабел и по ефир.То ще подпомага както обогатяването , така и осъвременяването на общинските радиопрограми , ще отстоява професионалните и творческите интереси на своите членове . СОРО ще се стреми да допринася за издигане публичната репутация на радиооператорите по места , ще осъществява контакти с организирани представители на медийната индустрия -Съюз на регионални вестници , Асоциация на българските издатели , АБРО, АПРА, СБЖ и др .
Сдружението предвижда още организиране на информационни семинари , практически курсове , конкурси ,различни изследвания и анализи в областта на публичните комуникации, обсъждане на образователни практики и не на последно място ще кандидатства с конкретни проекти за финансиране пред еврофондове .
Учредителното събрание на Сдружението на общинсктите радиооператори в България бе предхождано от конкурс за радиореклама на тема "Каварна ". Жури с председател Антон Митов, преподавател във Факултета по журналистика на СУ"Св . Климент Охридски ", връчи няколко награди - за дебют , за оригиналност и за най- добро техническо изпълнение .

Още снимки
 Прочитания: 2911 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign