Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Реализацията на проекта за водния цикъл на Кърджали върви по график

 05 Ноември 2013

Месец след полагането на първа копка по проект „Интегриран воден проект на Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по график върви подготвителната работа по трасирането на участъците на довеждащият колектор към бъдещата пречиствателна станция върви по график. Участъците са в обособената 8-метрова сервитутна линия на Арда.
„Работи се в близост до корекцията на реката, там където не се засягат транспортни комуникации”, каза ръководителят на проекта Митко Синабов. По думите му строително-монтажните дейности постепенно ще навлязат в централната част на кв. „Възрожденци”.
„В момента се подготвя временна организация на движението в три участъка от квартала. Схемите се съгласуват с КАТ, а след издаване на Заповед на кмета на община Кърджали, гражданите ще бъдат своевременно информирани за новата временна организация на движение. Очаквам това да стане до седмица”, заяви инж. Синабов.
Интегрираният воден проект на Кърджали обхваща и дейности свързани с работното проектиране на пречиствателна станция за отпадни води и изграждането й. Работният проект е готов и вече е внесен в новото Министерство на инвестиционното проектиране.
„До седмица очакваме разрешението за строеж от министъра на инвестиционното проектиране и след влизането му в сила, тоест след 14 дни, сме готови да стартираме строително монтажните дейности и по пречиствателната станция” заяви инж. Синабов.
Интегрираният воден проект на Кърджали е изключително важен от екологична гледна точка проект, подчерта той. Всички отпадни и битови води към момента се изливат р. Арда в рамките на града и от там в язовирите. Само за двеста метра дължина, при изкопаване на новите трасета, се сблъскахме със стари канализации, изливащи отпадни води в реката, които не фигурират никъде в съществуващите планове.

Още снимки
 Прочитания: 1743 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign