Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Въвеждат се временни ограничения за движение на МПС

 05 Ноември 2013

Информация за въвеждане на Временна организация и безопасност на движението по улици и подобекти във връзка с изпълнението на обект „Разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на град Кърджали” по проект Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната мрежа”, Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C062

Въвеждат се временни ограничения за движение на МПС по:

1. Бул.“Христо Ботев“, кв. „Възрожденци”, град Кърджали

- Етап I – затваря се участъка от кръстовището с ул.“Петър Берон“ до кръстовището с ул.“Неофит Бозвели“ за срока от 08:00 часа на 07.11.2013 г. до 24:00 часа на 06.12.2013 г.;

- Етап II – затваря се участъка от кръстовището с ул.“Неофит Бозвели“ до кръстовището с ул.“Сава Филипов“ за срока от 08:00 часа на 09.12.2013 г. до 24:00 часа на 17.01.2014 г.;

- Етап III – затваря се участъка от кръстовището с ул.“Васил Друмев“ до кръстовището с ул.“Захари Зограф“ за срока от 08:00 часа на 20.01.2014 г. до 24:00 часа на 21.02.2014 г.;

2. Ул.“Петър Берон“, кв. „Възрожденци”, град Кърджали:

- Етап I – затваря се участъка от кръстовището с бул.“Христо Ботев“ до моста над ул.“Райко Жинзифов“ за срока от 06.11.2013г. до 06.12.2013г.

3. Ул.“Христо Данов“ – алтернативен маршрут на бул.“Христо Ботев“ – срок от 08:00 часа на 06.11.2013г. – до 24:00 часа на 21.02.2014г.

Временната организация и безопасност на движението по посочените улици и подобекти е във връзка с реконструкцията на Главен колектор II „Възрожденци” с дължина 1 397 м.


 Прочитания: 1402 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign