Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 18 Ноември 2013

Община Кърджали обявява конкурс за избор на здравен медиатор, който ще работи за подобряване на здравния статус на ромските общности в община Кърджали
Необходими документи за кандидатстване:
- Автобиография;
- Мотивационно писмо;
- Копие от диплома за завършено средно образование;
- Заявление по образец.

Образец на заявлението се получава в стая 113, ет. 1 на Община Кърджали или може да се изтегли от обявлението.

Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование;
- Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
- Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
- Владеене на езика на общността;
- Организационни и комуникативни умения.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
I етап: провеждане на конкурс по документи;
II етап: провеждане на интервю с кандидатите, одобрени на I етап.

Дата, час и място на провеждане на втори етап от конкурса:

07 януари 2014г., от 10.00 часа, в стая 303, етаж 3-ти в сградата на Община Кърджали.

Срок за подаване на документи: от 21.11. 2013г. до 20 декември 2013 г.
Документите се подават в информационния център на Община Кърджали

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”:
- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни заведения;
- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
- Подпомагане при попълване на различни документи;
- Участие в организиране на здравно-профилактични мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net Прочитания: 1379 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign