Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Стартира проект „Компетентна, ефективна и прозрачна Общинска администрация –Кърджали”

 18 Ноември 2013

Встъпителна пресконференция по проект „Компетентна, ефективна и прозрачна Общинска администрация –Кърджали”, бе дадена днес в зала №5 на Бизнес инкубатора. В нея участие взе целият екип на проекта, чийто ръководител е Виолета Калоянова.
Тя съобщи, че това трето проектно предложение на община Кърджали, което се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет”. То е насочено към повишаване на квалификацията, подобряване на професионалните компетентности и мотивация на служителите в администрацията.
„Обучението на общинските служители не е самоцел, а средство към непрекъснато повишаване на квалификацията и преквалификацията на служителите ни. То ще доведе до усъвършенстване и ефективно провеждане на работните процеси, както и кариерното израстване на служители”, категорична бе Виолета Калоянова. От казаното в рамките на пресконференцията стана ясно, че направен анализ през предходните три години 2010,2011 и 2012 г. е показал малък процент на обхванати общински служители в различни обучения, около 22 %.
Недостатъчен е финансовият ресурс с който разполага общината за реализиране на обучения на общински служители в рамките на годишния план. Що се касае до предвидените в Закона за държавния служител целеви средства, които трябва да се отпускат за обучения, то такива през последните три години не са постъпвали по сметката на община Кърджали, коментира още Виолета Калоянова.
Всичко това доведе до подготовката и вече старта на проект „Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация-Кърджали”, допълни тя.
Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи на 22.05.2014г. Той се реализира по ОП „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компентена и ефективна държавна администрация. Общата стойност на проекта е 81 217 лева, като 85% е размерът на безвъзмездната финансова помощ от Европейския социален фонд, а 15% се финансират от националният бюджет на Р България.
Основните дейности по проекта са шест, а по част от тях в различни обучения ще бъдат обхванати 120 служители от общинска администрация Кърджали. Сред темите на обученията са мотивация и лидерство, работа в екип, предотвратяване и решаване на конфликти и стратегически мениджмънт в държавната администрация, управление и оценка на изпълнението. По проекта ще бъдат обучени и специалистите в кметствата, които ще се запознаят със специализиран софтуерен продукт свързан със Закона за гражданската регистрация и поднормативните актове.
Ръководителя на проекта Виолета Калоянова подчерта, че досега специалистите в кметствата не са преминавали никакво обучение и това ще бъде само от полза за тях. В резултат на проекта процентът на преминалите различни обучения служители в общинска администрация ще нарасне от 22 на 42 на сто.
На днешната пресконференция коментар за стартиращия проект и неговият ефект върху дейността на общинските служители направи секретарят на община Кърджали Сезгин Бекир. Пред участниците в пресконференцията той заяви:
„Със сигурност проектът ще доведе до ефективността на общинската администрация, защото обучението на администрацията не е еднократен акт, той е постоянен процес. Всяка година общинска администрация изготвя план, по който определена категория служители преминават обучение. Сега чрез този проект ще бъде обхванат много по-голям процент от служители в администрацията. Няма как когато ние повишаваме компетентността на определени служители да работят с нови нормативни документи, да се справят с конфликтни ситуации или да повишават своите ключови компетентности, това да не се отрази на тяхната работа. Да, със сигурност тяхната работа ще се подобри и аз очаквам тя да се подобри значително.”


 Прочитания: 1516 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign