Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

До края на 2007 година Кърджали ще има нов пазар

 21 Август 2006

На 18 август бе подписан договора за изграждане на "Пазар на производителите" в Кърджали с Агенция САПАРД. Общата стойност на инвестицията е в размер на 8 590 792 лева, като частното финансиране, което трябва да бъде осигурено от страна на “Пазар на производителите” ЕАД, е 50 % и е в размер на 4 295 397 лева.Толкова е и размера на безвъзмездната субсидия която ще бъде получена след реализирането на проекта и одобрението на приемателната комисия от страна на Агенция САПАРД.Тя е от две части, 75% или 3 221 546 лева са от ЕС и 25 % в размер на 1 073 848 лева от националния бюджет на страната ни.Срокът за изпълнение на договора е 31 декември 2007 година.
Новият пазар ще бъде разположен на площ от 23 декара. Предвижда се освен местата за продажба на плодове, зеленчуци, цветя и риба да бъде изградено и депо-складова база за съхранение на предлаганата продукция с прилежаща хладилна площ в рамките на 100-150 квадратни метра.
От основния проект с който бе кандидатствано пред Агенция САПАРД в началото са отпаднали три проектни идеи-изграждане на административна сграда, пансионна част и център за цветя. По този начин от предвидените в началото общи инвестиции в размер на 9 970 000 лева, крайната одобрена сума е с около милион и половина по-малко.
Самото изграждане на пазара на производителите ще бъде осъществено от консорциум в който влизат пет фирми спечелили сред други двама кандидати. В консорциума влизат фирмите “Арда строй”, “Екип интернационал”, “Електро – изграждане”, “Пъстроинжинеринг” и “Симекс”. Цялостния проект за изграждането на пазара е дело на колектив,работил под ръководството на архитект Олег Николов.
В началото на септември започва преместването на настоящия пазар на ново място в близост до сегашното,за да се започне строителството на обекта. Вече има изготвен идееен проект как и къде да стане това, а в рамките на десет дни ще бъде готов и техническия.Паралелно ще се водят и разговори с банки,които могат да отпуснат кредит на “Пазар на производителите” ЕАД. Предстои Общинският съвет да гласува решение с което “Пазар на производителите” ЕАД да получи право да изтегли необходимият кредит.Самата банка ще бъде определена след провеждането на търг.След това ще започне и изпълнението на проекта.Всички дейности са заложени в предварително изготвения пакет от документи включени в проекта, а Агенция САПАРД ще осъществява постоянен ,текущ и последващ контрол за изпълнението на инвестицията.
Ще припомним ,че цялостната документация по проекта бе внесена в Агенция САПАРД в средата на месец февруари тази година и тя бе приета без забележки. В началото на месец юли представители на Агенция САПАРД извършиха оглед на определения терен за изграждане на “Пазар на производителите” в Кърджали.Една от целите на проверката бе дали не са започнали предварителни строително-монтажни работи,а следващата стъпка на експертите бе да представят становище за състоянието на пазара.
След изпълнението на последните поцедури се стигна и до подписването на договора между двете страни на 18 август.Той е по мярка 05 подмярка 1.2.1- за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за пазари на производителите и тържища за плодове, зеленчуци, цветя и риба по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България –САПАРД.
“Близо две години и половина изчаквахме откриването на процедурата за оценяване на проекти, които са кандидатствали по мярка 05, макар че още през 2004 година бяхме готови не само с техническия проект, но и с бизнес плана за развитие и с предварителните договори с производителите и с бъдещите наематели.След дългите ни усилия, договора вече е факт.С реализирането на този проект изпълняваме едно от основните си задължения,отговорности и обещания пред кърджалийската общественост,защото той е един от най-важните ни инфраструктурни обекти.Това важи както за града и общината,така и за цяла Югоизточна България”, каза днес кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис.


 Прочитания: 2726 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign