Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ-Кърджали отчете дейността си през 2013 година

 23 Януари 2014

Отчет за дейността на Областния информационен център-Кърджали /ОИЦ/ през 2013 година представи вчера пред журналисти управителят му Дора Христова. Бе отбелязана и втората година от създаването на Центъра, което се случи на 3 януари 2012 година.
ОИЦ-Кърджали е част от 28-те информационни центрове в страната, които се явяват като реализиран продукт на проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В пресконференцията участваха още кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, ръководителят на проекта Надежда Цветкова, експертите в центъра Мариана Петрова и Кадир Мустафов.
Пред представителите на медиите инж. Хасан Азис заяви, че ОИЦ-Кърджали е изключително важна структура в контекста на прехода от един планов период в друг на ЕС. В изявлението си пред медиите той изтъкна полезността на центъра при информирането на гражданите по различните оперативни програми на ЕС.
„През последните месеци на миналата година, заедно с експертите на центъра направихме няколко срещи с граждани на Кърджали във връзка с енергийното саниране на жилищните блокове. Тази инициатива се оказа доста полезна. Многото посещения в ОИЦ и информацията, която се предоставя определено си е изиграло своята роля. На трето място този ОИЦ играе ролята на един събирателен център на информацията, която ако не съществуваше, гражданите – юредически и физически лица трябваше да си набавят от съответните управляващи органи на програмите и министерствата в София”, коментира значението на ОИЦ-Кърджали кметът инж. Хасан Азис.
След него, за да представи дейността му през 2013 година думата взе управителят на звеното Дора Христова. Тя изтъкна, че през втората година от съществуването си ОИЦ се е наложил като необходимо и търсено звено от гражданите, не само на Кърджали, но и на цялата област. В изложението си Дора Христова се позова на конкретни факти и цифри.
През 2013 година предвидените дейности по проекта бяха 41, с 20 повече от предходната година. Всички 41 мероприятия са изпълнени. Общо с националните кампании броят на изпълнените дейности и мероприятия е 67. Във всяка от седемте общини ОИЦ проведе информационни дни, 13 са радиопредаванията, излъчени в рубриката „Европа и ние“ на Общинско радио-Кърджали. Участвахме в три национални кампании – „Достигат ли средствата от ЕС до Вас“; „Научени уроци“ и в две „Кръгли маси“, проведени в общините Кирково и Кърджали.
Новото в работата на центъра е разширяване на дейността в партньорство с други структури и институции. Пример за това е работата с Областна администрация и участието ни в Областния съвет по интеграция; Работата с представители на ПУ „Паисий Хилендарски“; срещите с Р.Генов – Национална селска мрежа и подпомагане дейността при реализирането на проект “Енергийно обновяване на българските домове“. Изключително полезни бяха срещите с кърджалийци по квартали като част от разяснителната кампания, която осъществихме с кмета на Кърджали – инж. Хасан Азис.
Целта на срещите и дейностите е постигната – популяризирани са добрите практики в общините, хората се запознават с възможностите за кандидатстване по 7-те Оперативни програми и Структурните фондове на ЕС. Част от задачите ни през последните месеци бяха популяризиране сред браншовите организации на тенденциите за новия програмен период 2014-2020 година.
През 2012 година офисът е посетен от 257 жители на областта, всеки с питане и очакване за отговор при реализирането на идеите си. През 2013 година посетителите са 411, при планирани 300. Тези цифри сами по себе си говорят за нараснал интерес към финансирането по оперативни програми и доказват, че ОИЦ-Кърджали вече е разпознаваем. Служителите в офиса отговарят компетентно на зададени въпроси по телефона и по електронната поща. На събитията, проведени през годината са присъствали над 800 представители на общини, неправителствени организации, бизнеса, държавните институции и други.
Особено ценни бяха срещите сред младите хора за популяризиране на европейски младежки инициативи и информирането за възможностите за ползване на стипендии.
ОИЦ-Кърджали продължава да работи активно и в настоящия момент. Предстоят безплатни обучителни семинари, информационни страници в местната преса и преки контакти с общините в областта, които са повишили капацитета си на работа при разработване и управление на проекти със съдействието на ОИЦ.

Проектът «Създаване на областен инфорционен център в гр. Кърджали», Договор BG161PO002-3.3.02-00012-C0001 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1430 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign