Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се среща под надслов „Приемна грижа – заедно можем повече”

 17 Март 2014

В края на миналата седмица в Кърджали се проведе регионална среща под надслов „Приемна грижа – заедно можем повече”. Тя бе организирана от социалните работници от екипа по приемна грижа по проект „И аз имам семейство” в община Кърджали.
В срещата взеха участие техни колеги от общините Момчилград, Ардино и Крумовград, администраторите по проекта, началниците на отдели „Закрила на детето”, представителите на регионална дирекция „Социално подпомагане” Гюлнур Ахмедова и Мария Кръстева и приемни родители от трите общини. Гост на форума бе и членът на Управителния съвет на Националната асоциация по приемна грижа Светлозар Георгиев, също приемен родител.
Пред участниците той е споделил личния си опит при осъществяването на приемната грижа. По думите му лесно е да се изкара обучение за приемен родител, но да си такъв е нещо, което идва от сърцето, а същинската работа започва, когато детето бъде настанено в семейството. Светлозар Георгиев отговори на редица въпроси, сред които и как да бъдат развити умения и компетенции в действащите приемни родители и какви са полезните подходи за справяне с момента на раздяла с детето (при реинтеграция или осиновяване).
Участниците в срещата бяха единодушни, че трябва да бъдат променени нагласите на обществото към приемната грижа и да се работи в посока намиране на семейство за конкретното дете спрямо неговия профил, а не обратното. На това мнение бе и представителят на Националната асоциация, която има за цел насърчаване на приемната грижа и приемното родителство, както и подпомагане на приемните родители при разрешаването на специфични проблеми, които имат грижата за децата, настанени при тях.
В рамките на срещата бе поставен и въпроса за гарантиране на приемните родители да сключват и трудови договори, освен договори за услугата „Приемна грижа”.Очаква се в следващите месеци той да бъде разгледан от Министерството на труда и социалната политика.
Социалните работници от екип „И аз имам семейство” в община Кърджали, изказват благодарност към своите колеги и към всички участници в проведената среща, за активността им и желанието да работят заедно в подкрепа на приемната грижа.


 Прочитания: 1628 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign