Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Информационна среща на ОИЦ-Кърджали се проведе в Бизнес инкубатора

 10 Април 2014

Над 60 души се отзоваха на поканата на Областният информационен център в Кърджали и се включиха в информационната среща на тема „Приоритети и възможности за финансиране през новия програмен период". Тя се проведе в залата на Бизнес инкубатора вчера, а гости бяха кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис и областният управител Бисер Николов.
В изложението си пред присъстващите управителя на ОИЦ Кърджали Дора Христова подчерта, че срещите се организират с идеята повече заинтересовани лица и институции да се запознаят с новите европейски програми за периода 2014-2020 година, за да се подготвят адекватни и печеливши проекти.
За важността да имаш изпреварващата информация говори и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Той направи и преглед на постигнатото от община Кърджали през изминалите седем години от приемането на страната ни за член на ЕС. В този смисъл бе подчертано, че Кърджали е сред първите по реализирани проекти за тези години и заема шесто място в класацията, като привлечените инвестиции от реализацията на европейски проекти са за близо 100 милиона лева.
Максимално да използват информацията, която се предлага от Областният информационен център по всички оперативни програми и активно да се включат с проекти по тях в новия програмен период, пък пожела на участниците в срещата областният управител Бисер Николов.
Информационната среща продължи с представяне на конкретните възможности, които ще се открият по линия на оперативните програми и от които местната общност ще може да се възползва през следващите седем години. Управителя на ОИЦ Кърджали Дора Христова обяви, че на 26 март 2014 г. правителството на Република България е приело официално текста на Споразумението за партньорство на България като основа за водене на преговори с Европейската Комисия.От думите й стана ясно, че срокът да се предоставят споразуменията от държавите-членки на Европейския съюз е 22 април 2014 г.
В проекта на Споразумението са заложени четири стратегически приоритета за изпълнение на политика на сближаване на Европейския съюз, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. Предвидените в Споразумението приоритети са: образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж; научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж; свързаност и зелена икономика за устойчив растеж; добро управление и достъп до качествени административни услуги.
Пред присъстващите на информационната среща експертът от ОИЦ Кърджали Кадир Мустафов от своя страна представи основните секторни интервенции, които е предвидено да бъдат реализирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 - 2020 г. Той разгледа всяка една от новите оперативни програми, като предостави информация за плануваните в тях средства, бенефициенти, дейности и области на интервенция.
Акцент бе поставен и върху начините за кандидатстване и отчитане на проектите в периода 2014-2020г. От средата на тази година това ще става по електронен път, което ще бъде и предизвикателство за всички участници в процеса.
Информационната среща в Кърджали бе пета по ред, след тези в Черноочене, Джебел, Ардино и Момчилград. Тя е част от новата информационната кампания на ОИЦ-Кърджали, посветена на новият програмен период 2014-2020г.

ОИЦ Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Още снимки
 Прочитания: 1485 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign