Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 11 Април 2014

                                                            ДО

                                                            МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

                                                            ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

                                                            ПРЕДСТАВЕНИ В 42-РО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


                                                            ДО

                                                            МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА

                                                            НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

                                                            ПРЕДСТАВЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


 


            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


            На основание Указ №54/20.03.2014 г. на Президента на Република България, чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №97-ЕП/08.04.2014 г. на ЦИК, относно назначаване на секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., Ви каня на 15.04.2014 г. /вторник/ от 17,00 ч. в зала 407 на общинска администрация – Кърджали на втори консултации за конституирането на секционни избирателни комисии в община Кърджали.

За участие в консултациите следва да носите:  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице, както и списък с резервни членове, които да заместят предложените лица на хартиен и електронен носител, съгласно Приложение №1 и Приложение №2;

  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.03.2014 г., или копие от решението за образуване на коалицията;

  3. Пълномощно от лицата, представялващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.


КМЕТ НА ОБЩИНА                                    

К Ъ Р Д Ж А Л И: __________П_______

     /инж. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 1492 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign