Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали и сдружение „За чисти Родопи” участват в проект по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”

 24 Април 2014

От октомври 2013 г. стартира изпълнението на проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците” (POMIS), Договор № B2.11.07, финансиран по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013”. Водещата организация по проекта е Асоциация за управление на отпадъците в района на Източна Македония и Тракия от Република Гърция, която обслужва 22 гръцки общини. Българските партньори по проекта са Община Кърджали и Регионално сдружение „За чисти Родопи”.
Регионално сдружение „За чисти Родопи” е сдружение с 8 общини от Източните Родопи – Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене. То има за цел опазване на околната среда и устойчиво управление на отпадъците, както и подобряване качеството на компонентите на околната среда в региона на Източни и Централни Родопи, чрез обединяване на усилията на общините членки за осигуряване на инвестиции и реализиране на стратегии, програми и проекти за изпълнение на нормативните функции и управленските отговорности.
Общата стойност на проекта е 1 057 329,95 €, като размера на финансирането за партньорите е: 225 192,56 € - за Община Кърджали и 85 671,39 € - за Регионално сдружение „За чисти Родопи”.
Основната цел на проекта е обществената информираност за намаляване и рециклиране на отпадъците, както и обмяната на опит между двете страни за подобряване на системите за управление на отпадъци.
Основни дейности, които ще се изпълняват от Община Кърджали са:
• Количествено изследване на генерирания отпадък;
• Качествен анализ на събраните отпадъци;
• Изграждане на външно ел. захранване за Регионалния център за управление на отпадъци, община Кърджали;
• Доставка на оборудване – електронна безшахтова автомобилна везна за РЦУО;
• Техническа помощ за мониторинг, оценка и оптимизиране на интегрираната система за управление на отпадъците.
Регионално сдружение „За чисти Родопи” ще проведе информационни кампании в населените места и в градските центрове, ще поддръжка интернет страницата на проекта, ще организира семинари за обмяна на опит и ще доставя и монтира в общините 200 бр. компостери и 800 бр. контейнери за биологични отпадъци.


 Прочитания: 1868 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign