Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

“В и К” ООД КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА

 04 Август 2014

Водата в Кърджали и Момчилград все още не е годна за пиене
Водата във водопроводната мрежа на Кърджали, Момчилград и 35 села от региона продължава да бъде негодна за пиене и готвене. На изход от Пречиствателната станция за питейни води „Енчец" няма отклонения на показателите на наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели. Все още не можем да гарантираме трайни резултати, поради променливите стойности на показателя мътност на входната вода от яз. „Боровица". Дружеството вече извършва измервания и наблюдение на пунктове от водопроводната мрежа на населените места. След изчистване на водопроводната мрежа и постигане на трайни резултати без отклонения на показателите на питейната вода в нея в продължение на минимум три дни дружеството ще уведоми РЗИ за извършване на замервания и издаване на разрешение за ползването и за пиене и готвене.

Молим гражданите да проявят разбиране с оглед на създалата се извънредна ситуация.
Всички отговорни длъжностни лица на дружеството са мобилизирани, организирани и инструктирани за изпълнение на задачите в създалата се извънредна обстановка.
Извиняваме се на своите клиенти за причинените им неудобства.

Управител:
/ инж. К. Василева /


 Прочитания: 1244 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign