Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА № 7

 05 Август 2014

П О К А Н А
№ 7

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияС В И К В А М

На 8.08.2014 г. /петък/ от 14.00 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следнияПроект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
2. Съгласуване на окончателен ПУП – ПП /Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за „Междусистемна газова връзка Гърция - България” преминаващ през землищата на с.Бели пласт, с.Болярци, с.Бялка, с.Вишеград, с.Глухар, с.Гъсково, с.Дъждино, с.Звезден, гр. Кърджали, с.Орешница, с.Островица, с.Панчево, с.Пепелище, с.Повет, с.Седловина, с.Соколяне и с.Стремци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ………П…………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1526 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign