Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 20 Август 2014

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГРАД КЪРДЖАЛИ,

Във връзка с изпълнението на СМР по проект „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, ДБФП DIR-51011116-C062 от 18.01.2013г. ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО движението в следния участък:

- Кръстовището на бул. „Христо Ботев” и ул. „Стефан Стамболов” за периода 25.08.2014 г. до 20.09.2014 г. /кв. Възрожденци», град Кърджали/
Затваря се за движение лявото платно на ул. „Стефан Стамболов” по посока от кръстовище с ул. „Републиканска” до кръстовище с бул. „Христо Ботев” и ляво платно по посока от кръстовище на ул. „Стефан Стамболов” с бул. „Христо Ботев” до кръстовище на ул. „Райко Жинзифов” с бул. „Христо Ботев”.

Община Кърджали се извинява за причиненото неудобство и приканва водачите на
МПС да спазват временната сигнализация за движение при преминаване през участъка или да избират друг маршрут.
В случай на допълнително възникнали непредвидени работи срокът за приключване на строителните дейности за всеки от изброените участъци може да бъде продължен.Този документ е създаден в рамките на проект № DIR-51011116-C062 „ Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г."


 Прочитания: 1369 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign