Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 07 Октомври 2014

ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ
ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ,
УЧАСТВУВАЛИ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО
СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НА 05.10.2014 ГОД.УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Напомняме Ви, че на основание чл. 134, ал. 9, от Изборен кодекс партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, в срок до три дни след изборния ден премахват поставените от тях плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали.

КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: ...................П.................
/ИНЖ. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 1395 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign