Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обучават 100 общински служители и 48 кметове на кметства по проект

 17 Октомври 2014

Основните цели и дейности на новия проект “Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна”, реализиран от община Кърджали бяха представени днес на пресконференция от кмета инж. Хасан Азис. Той съобщи, че проектът е с продължителност 12 месеца и стартира на 22 юли т.г. Реализира се по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. От думите на кмета стана ясно, че това е четвъртият проект на община Кърджали насочен към квалификацията на служителите в общинска администрация и кметовете на малки населени места.
„Чрез този проект ще наградим наученото и ще дадем възможност на повече служители да се включат в предвидените специализирани и модулни обучения”, заяви инж.Азис. Той посочи и двете целеви групи, към които е насочен проекта, а именно 48 кметове на кметства и кметски наместници и
100 служители, заемащи ръководни, експертни и технически длъжности в Общинска администрация Кърджали.
За планираните дейности и очакваните резултати пред представителите на медиите говори и координаторът на проект “Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна” Цеца Радкова. Тя съобщи, че в резултат на реализирането му, четири групи служители ще преминат обучения по спецефични за работата им теми, като “Ефективно управление на общинската собственост”, “Надзор за законност върху дейността и актовете на общинска администрация”, “Вътрешен контрол: ефективност на системите за финансово управление”. Всички обучения ще бъдат организирани от Института по публична администрация.
В рамките на проекта ще бъдат проведени и две изнесени обучения. Първото от тях е мотивационно модулно обучение за 48 кметове на кметства и кметски наместници на теми “Работа в екип и екипна ефективност”, “Мотивация и лидерство” и “Предотвратяване и решаване на конфликти”. Второто обучение е специализирано и ще бъденасочено към 100 служители от общинска администрация.
Дейностите по проект “Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна”, на обща стойност 130 324,48 лв., трябва да приключат до 22 юли 2015 год.


 Прочитания: 1400 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign