Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кърджали събира местните данъци и такси от началото на февруари

 30 Януари 2015


От 2 февруари община Кърджали поставя началото на кампанията по заплащане на местните данъци и такси. Общинската администрация е сред първите в страната, която е готова да приема граждани, които желаят да покрият своите задължения за настоящата година. Това означава още един допълнителен месец, в който данъчно задължените лица ще могат да ползват отстъпка от 5 %, ако заплатят налозите си за годината до 30 април.
Местните данъци и такси за битови отпадъци гражданите могат да заплащат на касите в паричния салон в сградата на ул. „Деспот Слав” 1 /над Паспортна служба / Кърджали в брой или по банков път чрез ”Български пощи” , на касите Изипей и по електронен път.
Данъците за превозните средства, недвижими имоти и битови отпадъци се заплащат на две равни вноски в следните срокове - до 30 юни и до 31 октомври.Патентният налог може да бъде внесен на четири равни вноски - за първото тримесечие - до 31 януари, за второто- до 30 април, за третото- до 31 юли, а за четвъртото - до 31 октомври.
От „Местни данъци и приходи” уточняват, че до 1 март 2015 г. всички граждани ще получат уведомителни писма за размера на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, но през това време, решилите да платят, могат да направят това без проблем.
Промените в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на общината бяха приети на последното заседание ва Общинския съвет. Това се наложи заради измененията в Закона за местните данъци и такси обнародвани в ДВ,бр. 105от 19.12.2014г. В закона са направени промени в сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти. Крайния срок за плащане на втората вноска се променя от 30 на 31 октомври, а срокът за плащане на целия размер с отстъпка вече няма начална дата, както беше до сега – от 01 март. За улеснение на данъкоплатците в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали са приети срокове за плащане таксата, които съвпадат с тези на данъка, както и ползване на отстъпка в същия размер при заплащане на цялата сума до 30 април.

 Прочитания: 1657 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign