Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В понеделник започват 72-часовите на Пречиствателната станция

 04 Февруари 2015

От началото на следващата седмица започват 72-часовите проби при експлоатационни условия с отпадъчна вода на Пречиствателната станция в Кърджали, съобщи на брифинг кметът инж. Хасан Азис, който днес е подписал заповед за това. Градоначалникът обяви, че към края на януари са завършени на 100% строителството на съоръженията, сградите и комуникациите в рамките на обособения имот. Приключили са също работите по вертикалната планировка и озеленяването. Изпълнени са тротоарните настилки. Асфалтирани са довеждащия път и площадковите пътища. Завършен е също довеждащият водопровод до Пречиствателната станция и външното електрозахранаване.
„Доставено е и монтирано цялото, предвидено в проекта, техническо оборудване, обхващащо машини, поместени в съоръжения и сгради по пътя на пречистване на отпадъчната вода, по пътя на третиране на утайките, генериращи се по време на пречиствателния процес, както и в зоната, на сградите и съоръженията, на газовото стопанство на ПСОВ. Съставено е и оборудването на лабораторията на станцията”, съобщи ръководителят на проекта „Воден цикъл” инж. Митко Синабов.
На брифинга бе уточнено, че са довършени монтажните работи на системата на управление на станцията /МСС и SCADA/. Извършени са единични изпитания на технологичното оборудване /„сухи” проби – завъртане на електродвигателите/. Обзаведени са вече и всички офиси, работни и спомагателни помещения в администрацията, както и в обслужващите сгради към отделните технологични възли на ПСОВ. По време на изпълнение на строителството са проведени всички необходими контролни изпитания на строителните материали и видове работи, удостоверени с протоколи, съставени в полеви и лабораторни условия.
До края на изпълнение на Договора на инженеринг на ПСОВ Кърджали предстои да бъдат изпълнени още няколко дейности. Те са свързани с провеждане на курс на обучение на бъдещия експлоатационен персонал на ПСОВ. В тази връзка вече е стартирал конкурсът за подаване на документи на нужните специалисти. /Повече информация за конкретните изисквания и срокове за конкурса може да се намерят на сайта на община Кърджали- www.kardjali.bg./
Ръководителят на проекта „Воден цикъл” обясни, че след подписване на Протокол №16 и 12 месеца след издаване на Сертификат за приемане / Taking Over Certifikate / ще се наблюдава за прояви на дефекти.
Непосредствено след този период предстои издаване на Сертификат за изпълнение /Performance Certifikate /.

Още снимки
 Прочитания: 1495 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign