Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Решения от проведената днес среща между ръководството на община Кърджали,двата пазара и Инициативния комитет

 02 Ноември 2006

Р Е Ш Е Н И Я

Приети на 02.11.2006 г. на среща между Ръководството на община Кърджали, “Общински пазари”, “Пазар на производителите” и Инициативен комитет от Пазара в гр.Кърджали1.Районирането на масите е както следва:

- А –зеленчукови маси - №1 до №138

- Б – промишлени маси - №139 до №376

- В – частни маси - №377 до №445

- Г – павилиони

2.Зонирането на масите е както следва:

2.1. – А – І-ва – 1-18; 37-52;32-36;53-57
А – ІІ-ра – 19-31;58-70
А І – 99 – 104;105-110
А ІІ – 89-98;111-120;86-88;121-123
А ІІІ – 71-85;124-138

2.2. Б І – 139-206;
237-244;
157-156;188-189;224-225;
256-257;292-293;324-325;
360-361;16-17;52-53


Б ІІ – 226-336 ; 294-304
255-245; 323-313
362-372; 5-15; 54-64
35-51; 326-327; 358-359; 18-19
207;274;275;342;343;34


Б ІІІ – 208-221;273-260;
276-289;341-328;344-357
33-20

Г. Кафенета – 3 броя


3. Разположението на масите и наемателите да бъде както е старата подредба на Пазара
4. Огражденията на масите да се изпълняват единствено от брезент
4.1. Сенниците да са бели или брезент
4.2. При лоши атмосферни условия за покритие може да се използва найлон
5. Ако до 04.11.2006 г. наематели, които имат задължения ги погасят, ще бъдат допуснати до новата подредба
5.1. Наемът се заплаща от 25-то до 30-то число на текущия месец
5.2.В договорите да се предвиди събирането на ежемесечен наем като депозит /гаранция/
6. Диференциране на цените на наемателите, които ползват временно района на пазара ,както следва:
- камион –
- бус –
- лека кола –
- търговска площ


Инициативен комитет:


Сабри Юсеин:………..

Янко Пенков:…………

Костадин Белев:……….

Таня Николова:………..

Салим Кадир:…………..

Нежмин Камбер:…………

Ивета Арнаудова:…………

Кмет на Община Кърджали:……………
Инж.Хасан Азис

Зам.-кмет на Община Кърджали:……………
Нурджан Юсеин

Управител на “Общински пазари”:……………..
Ахмед ХабибУправител на “Пазар на производителите”:……………..
Лютви Ахмед Прочитания: 2183 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign