Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 13 Февруари 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ


П О К А Н А

За публично обсъждане на отчета за изпълнение на
Бюджет 2014 г. на Община КърджалиНа основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кърджали, Председателят на Общински съвет – Кърджали г-н Раиф Мустафа кани жителите на общината, представителите на бизнеса и НПО на 23 февруари 2015 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на Бизнесинкубатора за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2014 г. на Община Кърджали.
Материалите са публикувани на интернет страницата на общината – www.kardjali.bg(вж. приложението)
Писмени становища и въпроси могат да бъдат подадени на адрес: Община Кърджали, бул.”България”№ 41, до Председателя на Общински съвет – Кърджали.
За повече информация: на тел. 0361/ 67 - 401, 402, 403.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ОТЧЕТ 2014 г.


 Прочитания: 1363 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign