Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали ще има план за устойчива градска мобилност

 16 Февруари 2015

Община Кърджали е сред 10-те български общини, които участват в международния проект „Подкрепа за плановете за градска мобилност”, финансиран от програма „Интелигентна енергия - Европа” на Европейския съюз.
Проектът подкрепя институциите на местната власт в градове от 9 европейски държави да развият своите планове за устойчива градска мобилност.
Планът за устойчива градска мобилност е стратегически управленски документ, който се основава на съществуващите практики за планиране и взима под внимание принципите на интеграция, участие и развитие, за да удовлетвори нуждите от мобилност на хората и да създаде по-добро качество на живот в градовете и техните ареали.
Тези планове включват в себе си всички аспекти на транспортно-комуникационната система на един град, която включва освен обществения градски транспорт, така и всички останали алтернативни форми на придвижване в градска среда.
До края на месец март община Кърджали ще подготви проект на плана като в този процес ще им помагат екип от международни експерти, който ще предостави безвъзмездно професионални консултации.
Един от положителните ефекти от сътрудничеството по този международен проект е и възможността, която Кърджали ще има за кандидатстване директно в Брюксел по Програмата „Хоризонт 2020”.По тази програма за периода 2014 – 2020 се предвиждат над 80 млрд. евро за транспорт. От тези средства могат да се възползват всички европейски градове с изработени и приети планове за устойчива градска мобилност.


 Прочитания: 1377 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign