Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2014 на община Кърджали

 24 Февруари 2015

Обществено обсъждане на отчета за изпълнение на
Бюджет 2014 г. на община Кърджали бе проведено в Бизнес-инкубатора снощи. Присъстваха експерти от администрацията, общински съветници в местния парламент, кметове на населени места, граждани. В обсъждането участваха председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа, кметът инж. Хасан Азис, неговите заместници Иван Велев, Юсеин Ахмед, Мухарем Мухарем и Елисавета Кехайова. Присъства и секретарят на община Сезгин Бекир. В началото председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа припомни, че обсъждането се провежда на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кърджали. Той припомни, че материалите са публикувани на интернет страницата на общината – www.kardjali.bg, но към момента не се постъпили писмени становища и въпроси по отчета. Публичното обсъждане има за цел да информира жителите на общината за начина на изпълнение на бюджета през годината.
„ОбС с решение № 39 от 27.02 2014 г.утвърди начален план на бюджет 2014г. в размер на 36, 9 млн лв., а към 31.12.2014 г.той е достигнал 54,12 млн. лв. т.е. налице е значително увеличение с 17, 7млн.лв., което е 48% повече спрямо първоначалния бюджет”, съобщи г-н Мустафа. Той уточни, че това е в резултат на получени целеви субсидии и трансфери от централния бюджет, министерства и ведомства. През отчетния период с решение на ОбС е извършена само една корекция на бюджета.За периода общинска администрация е извършена служебни актуализации в посока на увеличение. Изпълнението на бюджета за 2014 г. е 95, 4 % т. е. в размер на 52,12 млн. лв. Просрочените задължения в договорения срок и към 31.12.2014г. са в размер 13,7 млн.лв. като от тях 250 хил. лв.са държавни дейности и 13, 4 млн. лв. за местни дейности. Всички просрочени задължения за капиталови разходи са при първостепенния разпоредител и са в размер на 3,5 млн лв. „Това е второто обсъждане на отчет за изпълнение на общински бюджет на основание Закана за публичните финанси. За първи път обаче отчитаме бюджет за над 50 млн.лв. и отчет за над 52 млн. Това е израз на работата на общинска администрация през м. г. През 2014г. по отчетна група „Средства от Европейския съюз” са получени приходи в размер на 39, 3 млн. лв.Всичко това прави една внушителна сума”, коментира главният финансист Валентин Иванов. Той обясни, че в края на 2014 г. е отчетен дълг по три 3 договора за заем от Фонд „Флаг” за изпълнение на проекти, финансирани от ЕС- „Перперикон –дом на богове и хора” и „ Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини”. „От няколко години винаги се изисква общината да има собствено участие за съфинансиране по европейските проекти и таза практика ще продължи”, допълни Иванов.
Финансист №1 на общината подчерта още, че със собствени средства има отчетени капиталови разходи за 11, 6 млн лв., което се дължи на получени трансфери от министерства и ведомства по различни споразумения за изграждане на обекти. За най- големия от тях -Регионалното депо за битови отпадъци от МОСВ са получени 5, 9 млн лв., от субсидия от републикански бюджет са отчетени капиталови разходи за още 5 млн.лв. А за проекти, финансирани от ЕС, само за капиталови разходи са отчетени 35, 1 млн лв.„Основните цели и задачи, които ръководството на община Кърджали
изпълняваше с помощта на икономическите лостовете и механизми през отчетната 2014 г. бяха насочени към създаването на условия за устойчиво и балансирано развитие на общината, въпреки икономически трудната обстановка в страната”, заяви по време на публичното обсъждане на отчета на бюджета кметът на община инж. Хасан Азис. Той допълни, че стремежът е бил да се предоставят по-ефективни и качествени услуги на населението и в същото време воденето на разумна политика, която да гарантира бюджетна стабилност чрез ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси. Градоначалникът подчерта, че не само през 2014, но и през последните 5-6 години общината не е увеличавала данъчната тежест на бизнеса и физическите лица.Кметът на Кърджали каза, че Бюджет 2014 може да се определи като бюджет на растежа, който е дал възможности за привличане на средства от европейските фондове. Така е премината психологическата бариера от 50 млн лв. Към тях трябва да се прибавят и привлечените средства от европейски фондове в размер за над 38 млн. лв. Инж. Хасан Азис коментира, че въпреки стагнацията, през изминалата година общината не е ограничила нито една от дейностите, напротив, в социалната сфера има и разширение на услугите с откриване на Центровете за настаняване от семеен тип. Не са ограничени отговорностите в сферата на образованието и детските градини. 70 % са изпълнени и ангажиментите към спортни клубове и спортната общественост. Стартирали са и два големи проекта за рехабилитация на спортна база – закрития плувен басейн и стадион ”Дружба”.
Като успех г-н Азис отчете и изпълнение на други важни обекта.„Благодарение на Национален фонд „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, на нашите усилия и проектната си готовност успяхме да продължим дейността по изграждането на Регионалното депо за отпадъци, един много важен, чувствителен проблем за Кърджали. С национално финансиране бяха приключени други важни обекти - водоснабдителна група Жинзифово и изграждане на канализационен клон и подмяна на водоснабдителна инфраструктура на с. Бойно.


Още снимки
 Прочитания: 1649 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign