Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинският съвет в Кърджали гласува Бюджет 2015

 26 Февруари 2015

След продължила над два часа дискусия днес Общинският съвет прие бюджета на община Кърджали за 2015 година. „За” годишната план-сметка гласуваха 24-ма общински съветници, 7 гласуваха „против” и 5 се въздържаха. Финансовата рамка на Бюджет 2015 е 38 940 000 лева. В него е заложен 5 % ръст в сравнение с предходната година.„Бюджет 2015 може да се определи като бюджет на растежа”, подчерта кметът инж. Хасан Азис. Той прогнозира, че по еврофондове могат бъдат реализирани проекти за най-малко 31 625 000 лева. Заложените приходи от държавни трансфери за финансиране на делегираните от държавата дейности възлизат на 21 319 274 лв., а приходите за финансиране на местни дейности - 17 620 726 лв. като неданъчните приходи са размер на 9 151 680 лв. В залата инж. Азис заяви, че общинска администрация ще работи и по посока реализиране на проекти с национално финансиране. В тази връзка кметът допълни, че ще разчита на всички народни представители от региона. В изказването си председателката на ПК по финанси и бюджет Елван Гюркаш определи, че заложените средства са в правилна посока като са търсени вътрешни резерви, укрепване на финансовата дисциплина и контрол при разходване на средствата. По думите й тазгодишният бюджет е реален, балансиран, отговорени, социален. Председателят на групата съветници на ДПС Мюмюн Емин коментира, че ще подкрепят Бюджет 2015 г. и изрази надежда, че правителството ще обърне сериозно внимание на регион Кърджали.
Според Огнян Иванов от ГЕРБ в бюджета за 2015г. се наблюдава липса на предвидимост, заради което има опасност цели функции и дейности да не могат да бъдат изпълнени.Освен това дългът се запазва висок.Според Кольо Ангелов, председател на групата съветници от ГЕРБ, този бюджет обрича Кърджали и селата на тъмни улици с дупки. Той повдигна въпроса защо в капиталовия списък не е включено изграждане на детска градина в кв. Възрожденци. Така двамата съветници обосноваха отрицателния вот на колегите. Групата общински съветници от БСП се въздържаха от подкрепа на проектобюджет 2015г. с мотива, че дългът на общината остава 13,4 милиона лева. В изказванията си и Траян Бабунски, и колегата му Милан Миланов изтъкнаха като положителен факт, че общинска администрация е участвала активно в работа на постоянните комисии при разработване на бюджета. Подчертано бе също, че и през 2015 г. общината не увеличава данъчната тежест за бизнеса и физическите лица, запазва всички основни дейности, а в социалната сфера някои услуги се разширяват. Независимо тези отчетените тенденции, от групата съветници на БСП заявиха, че Бюджет 2015г. е бюджет на мизерията и гласуваха в пленарна зала „въздържал се”.
Местният парламент гласува също и отчета за бюджет 2014г. 23 съветници бяха „за“, 7 се въздържаха, осем гласуваха ”против”. По време на дебата в пленарна зала се чуха различни позиции оКметът на Кърджали каза, че Бюджет 2014 може да се определи като бюджет на растежа, който е дал възможности за привличане на средства от европейските фондове. Така е премината психологическата бариера от 54 млн. лв. т.е. налице е значително увеличение с 17, 7млн.лв. Към тях трябва да се прибавят и привлечените средства от европейски фондове в размер за 39 млн. лв. което общо прави над 93 млн.лв. или почти 300% ръст спрямо първоначалния годишен план за 2014 г.от 36,9 млн. лв.
Инж. Хасан Азис коментира, че въпреки стагнацията, през изминалата година общината не е ограничила нито една от дейностите, напротив, в социалната сфера има и разширение на услугите. Реализирана е една сериозна инвестиционна политика.
 Прочитания: 1329 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign