Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Постоянна комисия ще следи за качеството и цените на хранителните продукти в детските заведения в общината

 26 Февруари 2015

Към община Кърджали ще функционира Постоянна комисия, която ще следи качеството и цените на хранителните продукти, доставяни в детските градини. Това решение взеха единодушно на днешното си заседание общинските съветници в Кърджали. Предложението бе направено от страна на кмета инж. Хасан Азис, след приключване работата на Временната комисия към Общински съвет и сформираната с негова заповед втора Комисия, за проверка на качеството и цените на хранителните продукти в детските градини и Домашен социален патронаж на територията на общината.
Новосформираната постоянна комисия ще бъде оглавявана от зам.-кмета на община Кърджали Иван Велев, а в състава й влизат представители на общинска администрация, на Агенцията по безопасност на храните, на „Ученическо хранене”, на детските градини и представители от всички политически сили в Общинския съвет.
Сформирането на Комисията е визирано и в Заповед на кмета на община Кърджали от 24 февруари, в която са посочени задълженията на „Ученическо хранене” и директорите на детските градини във връзка с контрола на доставяните храни и продукти.
В нея изрично се подчертава, че те трябва да се запознаят с изискванията на Наредба №6 от 10 август 2011 г., за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба №9 от 16 септември 2011г. - за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските градини, яслени групи и училища, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
Като органи за осъществяване на входящият контрол на храните на две нива, общинската фирма „Ученическо хранене” ЕООД и директорите на детските градини се задължават: да въведат дневници за рекламация на получената неоговаряща на двете наредби стока; да упражняват контрол на цените на получаваните продукти на база цени на САПИ /Система за агропазарна информация/ ООД, както и да информират периодично кмета на община Кърджали за резултатите от направени проверки в детските заведения от Агенцията по безопасност на храните.


 Прочитания: 1407 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign