Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

126 рискови сгради в Община Кърджали

 08 Ноември 2006

Община Кърджали изготви списък на всички потенциално опасни сгради на територията.Той включва 126 рискови сгради,а списъкът е изготвен на база получена информация от кметовете на населени места в общината.
26 от сградите са в областния град,а останалите в селата.Сред потенциално опасния сграден фонд в Кърджали преобладава жилищния.Това са частни домове на граждани,изселили се в Р Турция.Има и няколко обществени и държавни сгради.Три от тях са общинска собственост-бившето училище в кв.Веселчане,киното към читалище “Родопски фар” в кв.Гледка и намиращата се в близост поща.Най-голям е делът на рисковите постройки в кмествата и в по-голямата си част това са необитавани къщи на хора живеещи в чужбина.Констатацията на специалистите сочи,че бившата ветеринарна лечебница и ж.п. спирката в село Широко поле също се нуждаят от сериозен ремонт или събаряне.Специална комисия в община Кърджали, сформирана по чл.195 от ЗУТ в близките седмици ще направи оглед и подготви констативни протоколи,а сградите ще бъдат картотекирани.
Картотекирането на потенциално опасните сгради бе предприето след издадена Заповед от 20 септември тази година от министъра на бедствията и авариите Емел Етем. Заповедта бе предизвикана във връзка със зачестилите аварии със сградния фонд, водещи и до загуби на човешки живот, като резултат от безстопанственост, лошо стопанисване или самоуправни дейности при различни преустройства, на основание чл. 4 от Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия аварии и катастрофи, във връзка с чл. 3 от Устройствения правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.Обобщената информация, подготвена от община Кърджали ще бъде изпратена в МДПБА в определените срокове.Предстои след това да бъдат предприети съвместни действия с териториалните структури на Дирекцията за Национален строителен контрол (ДНСК) и Регионалните Дирекции за Национален строителен контрол (РДНСК) по изпълнението състава на чл. 195 на Закона за устройство на територията (ЗУТ).


 Прочитания: 2336 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign