Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали бе домакин на Деня на диалога

 13 Ноември 2006

На 13 ноември 2006 г. за шести пореден път Национално сдружение на общините в Република България организира Ден на диалога между централната законодателна и местната власт. Тази година темата на срещата е “Подкрепа на местното самоуправление и децентрализацията чрез нова законова рамка“.
В рамките на утвърдената тема в срещите по общини днес се дискутираха три основни теми: обновена законова рамка – нов Закон за местното самоуправление; от нови данъчни правомощия към променени данъчни закони; очаквания на общините от макрорамката на бюджет ‘2007.
Днес едновременно във всички градове – областни центрове, се проведоха срещи между депутатите от региона, областните управители, кметовете и председателите на общински съвети, представители на НПО, медиите и гражданите.
Настоящият /шести по ред/ Ден на диалога има решаващо значение за развитието на местното самоуправление. Целта е бъдат формулирани и дискутирани най-важните направления за промени в нормативната уредба, които ще осигурят на местната власт нови, по-широки правомощия. Благодарение на тези промени българските общини ще бъдат в състояние да отговорят на предизвикателствата и новите изисквания, които членството в Европейския съюз налага на общините. Новото законодателство ще позволи местната власт да предоставя по-качествени и по-конкурентни услуги за гражданите, като едновременно с това ще даде възможност за по-широко гражданско участие в процесите на вземане на решения на местно ниво. Основните насоки, около които ще се развива диалога тази година между депутатите и местната власт са свързани както с по-дългосрочни задачи, като законовите промени, които е необходимо да се извършат през следващата година, така и с непосредствените действия за бюджет 2007. Домакин за област Кърджали Ден на диалога е община К-ли.
В рамките на утвърдената тема в срещата в областния център днес се дискутираха въпроси свързани с обсъждането на новия Закон за местното самоуправление;новите данъчни правомощия към променени данъчни закони и очакванията на общините от регион Кърджали от макрорамката на бюджет ‘2007.
В срещата,която започна в 13 часа в зала 322 на общинска администрация Кърджали участваха народният представител от нашия многомандатен избирателен район Ремзи Осман, заместник областния управител Себахатин Риза, кметове на общините от региона, председатели на местни парламенти, медии. Водещ на дискусията бе кмета на Кърджали инж. Хасан Азис.
По всички обсъждани въпроси днес най-дискутиран бе този свързан с въвеждането на мажоритарния избор на общинските съветници и броят на целия Общински съвет. Мнението на участниците в дискусията в Кърджали бе да се запази настоящият начин на избиране на Общински съвет и съветници, защото и сега действащият Закон за местното самоуправление дава възможност за избиране не само на кандидати предложени от партийни структури, но и на независими общински съветници. Що се касае за броя на членовете на Общинските съвети в общините наложи се мнението, че той трябва да бъде запазен и да не се намалява тъй като ще бъде ограничено общественото представяне в местните парламенти.
Относно очакванията на община Кърджали от макрорамката на Бюджет 2007 кметът инж. Азис сподели, че най-важният момент е въвеждането на делегираните бюджети на 100 % към местната власт, а не както е в момента да се усвояват 80 – 90 %. Коефициентът на инфлацията би трябвало да се определя не от националната потребителска кошница, а по тази в съответната община, бе друг важен момент, който обсъдиха днес участниците в Деня на диалога.
Денят се организира за първи път през 1998 г. На този ден едновременно в цялата страна (по избирателни райони) се провеждат срещи между народни представители, председатели на общински съвети, кметове на общини, областни управители и експерти. Те са посветени на въпроси от изключителна важност за местното самоуправление като разширяването на ресурсните възможности на общините, реалния старт на финансовата децентрализация и т.н.
През годините се утвърди практиката в дискусиите да вземат широко участие представители на всички общини от съответния регион и депутати от конкретния избирателен район, както и представители на неправителствени организации, децентрализирани държавни структури, общински служители, медиите и др. Основният и най-важен резултат от ежегодното провеждане на Деня на диалога е, че в духа на конструктивни и творчески дискусии се постига по-добро разбиране на позициите: от една страна-народните представители за общинските проблеми, и от друга - в общините - за националните приоритети.

Още снимки
 Прочитания: 2399 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign