Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Въвеждат временна реорганизация на движението в града заради официалното отркриване на пластиката "Лирата на Орфей"

 17 Ноември 2006

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И

З А П О В Е Д № 1212
гр.Кърджали,16.11 2006 година


На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.9,ал.3 от Закона за пътищата, чл.10,ал.1 от Наредбата за управление на местните пътища в Община Кърджали и във връзка с провеждане на обществено мероприятие

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се затвори за движение на МПС кръстовището с кръгово движение пред автогара “21-ви век” във връзка с провеждане на обществено мероприятие, свързано с откриване на фундаментална метална пластика за времето от 17,00ч. до 19,00ч. на 20.11.2006г.
2. За времето от 17.00 ч. до 19.00 ч. на 20.11.2006г.да се създаде временна организация на движението, както следва:
2.1. Движението към кръстовището с кръгово движение пред автогара “21-ви век” по направление гр.Момчилград – гр.Кърджали да се отклони на кръстовището на кв.”Веселчане” в посока ул.”Първи май”, ул.”Осми март”, бул.”Христо Ботев”, “Нов мост”.
2.2. Движението към кръстовището с кръгово движение пред автогара “21-ви век” по направление гр.Хасково през с.Мост – гр.Кърджали да се отклони на кръстовището пред “Аптечно управление” в посока бул.”България”, ул.”Капитан Петко Войвода”,бул.”Беломорски”.
2.3. Движението към кръстовището с кръгово движение пред автогара “21-ви век” по направление гр.Хасково през с.Николово – гр.Кърджали да се отклони на кръстовището пред Съдебната палата в посока бул.”Беломорски”, ул.”Булаир”, а за пътуващите към гр.Момчилград – “Нов мост”, бул.”Христо Ботев”, ул.”Осми март”
2.4. Движението към кръстовището с кръгово движение пред автогара “21-ви век” по бул.”България” от х-л.”България” да се отклони на кръстовището на бул.”България”с ул.”Металург” по ул.Металург” , бул.”Беломорски”.
3. Сигнализацията на местата за отбиване на движението и създаването на необходимата организация на движението, да се извърши съвместно от служба “ТБД” при Общинска администрация - гр.Кърджали и службите към “Пътен контрол” при РПУ гр.Кърджали.
4. Движението да се нормализира не по-късно от сроковете определени в т.1.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
За въведените временни ограничения да се информира населението на гр.Кърджали и Община Кърджали.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.КМЕТ НА ОБЩИНА К Ъ Р Д Ж А Л И : инж. Х.АЗИС

 Прочитания: 3127 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign