Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът на община Кърджали представи указание с превантивни мерки за намаляване последствията при усложнена зимна обстановка

 22 Ноември 2006

В десет точки са обобщени представените днес на заседанието на Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия,аварии и катастрофи указания на кмета на община Кърджали инж.Хасан Азис за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка през сезон 2006-2007 година. Постоянен е срокът на действие на задължението кметовете на населени места и ръководителите на дружества и организации на територията на Община Кърджали да докладват незабавно на Оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност за възникналите извънредни ситуации и влошени метеорологични условия на територията на съответните кметства и дружества.
До 25 ноември тази година трябва да бъдат представени в ПОК ЗНБАК точните разчети за почистване на пътната мрежа в общината. Това е срокът, в който трябва да бъдат посочени и фирмите, участъците за почистване, техниката която ще се използва, както и телефоните за свръзка с ръководителите на фирми и водачите на техниката.
В есенно-зимния период до 30 април 2007 година трябва да се поддържа постоянна връзка между Оперативния дежурен на Общ.СС и дежурните на Районна пътна служба, РПУ и фирмите, сключили договор за зимно почистване за събиране на информация и координиране на съвместните действия при влошени метеорологични условия.
Според указанието до 30 ноември тази година ръководителите на “БТК” АД,EVN- България Електроразпределение” АД – Пловдив, “В и К” ООД, район Кърджали, Районна пътна служба, трябва да определят реда и длъжностните лица, които събират и обобщават информацията за обстановката по линия на отговорностите им и уведомяват ежедневно Оперативния дежурен по Общ.СС на определените за тази цел телефони.В същия срок кметовете на населени места трябва да определят лица, които постоянно да следят нивото на водата и състоянието на стените на потенциално-опасните микроязовири и състоянието на складовете с пестициди.С тази дейност пряко са натоварени кметовете на населени места : Рани лист, Звиница, Ястреб, Соколяне, Солище, Висока поляна, Бащино.
30 ноември е и срокът за изготвяне на списък на приоритетните участъци за снегопочистване и опесъчаване в гр. Кърджали, републиканска и общинска пътна мрежа в границите на Община Кърджали както и приоритетно почистване на проблемните дъждоприемни шахти по уличната мрежа в областния център, изготвянето на списъци по кметства за наличната техника собственост на физически и юридически лица, която може да се ползва при големи кризисни ситуации (мотопомпи, моторни триони, водоноски, трактори и др.). Комисия от общината трябва да извърши проверка на състоянието на снегопочистващата техника наета за зимното поддържане и изготви протокол за това.
В указанието е посочено още,че до 15 декември 2006 година е срокът, в който трябва да започне незабавно възстановяване на дупките причинени от ремонта на водопроводната мрежа в гр.Кърджали.


 Прочитания: 2587 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign