Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Детски и младежки парламент става на 10 години

 22 Май 2015

С тържествена сесия в навечерието на 24 май, Детски и младежки парламент ще отбележи своята десет годишнина. На сесията, която ще се проведе на 23 май от 11,30 ч. в ОДК Кърджали младежите ще отчетат своята досегашна работа, ще приемат програма за следващата учебна година и ще изберат ново ръководство. Специален гост за годишнината на младите парламентаристи ще бъде кмета на Община Кърджали инж.Хасан Азис, който е партньор на младежите от самото създаване на парламента.
През ДМП са преминали над 300 младежи от всички училища на града. Ръководител на клуба е г-жа Нели Карабашева. Негов председател през последните две години е Димо Попов, дванадесетокласник от ПГИ «Ал.Константинов».
Детски и младежки парламент към ОДК Кърджали е създаден през 2005г. като при учредяването му се включват ученици от всички училища на града. Целта е да се обединят деца и младежи от града, които свободно да изразяват своето мнение и идеи по проблемите на младите хора. Основна задача на ДМП е да поставя тези проблеми пред местните власти и заедно да търсят начин за разрешаването им.
Основната дейност на ДМП е учениците да създават и реализират инициативи и дейности насочени към младите хора – работа с местните и държавните институции, разясняване на гражданските права и задължения, предоставяне на възможност на всички млади хора да изразяват свободно мнението си, да поемат отговорности и да вземат участие в изграждането на своето бъдеще.
Детски и младежки парламент е партньор на Община Кърджали, Областна управа, РИО и училища при провеждане на различни прояви.
През изминалите 10 години Детски и младежки парламент реализира многобройни прояви – благотворителни инициативи, акции по залесяване, кръгли маси, образователни кампании, открити сцени и др.


 Прочитания: 973 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign