Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Насилието от деца към деца -тема на работна среща

 22 Ноември 2006

Предстои изготвянето и приемането на специална едногодишна Програма за превенция на насилието от деца към деца в община Кърджали.Това обсъдиха днес на работна среща в тесен кръг представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,Детска педагогическа стая,областна дирекция “Полиция”,специалисти - психолози и експерти по младежки дейности и спорт от общинска администрация .
Предварителното обсъждане бе инициирано от заместник -кметът Красимира Живанова, която е и председател на местната комисия.
През следващите седмици предстои провеждане на анкета сред директорите на учебните заведения в общината, чрез която да се направи една по-пълна и реална картина за съществуващата агресия сред подрастващите, коментира г-ца Живанова.По-късно анализът от допитването ще бъде представен на среща с училищни шефове,експерти от РИ на МОН, психолози, педагози, представители на органите на реда и др.Идеята е да бъдат сформирани екипи,които в рамките на месец да посетят учебните заведения и проведат дискусии с децата от различни възрастови групи.Желанието е по време на тези срещи да бъдат разиграни подходящи ролеви игри с учениците като те трябва да намерят изход от различни критични казуси. На следващ етап ще започне и работата по различни модули с децата.
Общинската инициатива за провеждане на кампания за превенция на насилието от деца към деца е в синхрон с политиката за борба с престъпността в част първа от ревизираната Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите.


 Прочитания: 2025 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign