Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Трима абитуриенти със «Стипендия Кърджали»

 24 Май 2015

За девета година община Кърджали връчи днес «Стипендия Кърджали» на изявени абитуриенти, а за поредна година тя бе присъдена на трима 12-класици. Това са Николай Галев Илиев, ученик от СОУ”Отец Паисий”, Антония Антонова Панайотова от ГПЧЕ” Христо Ботев” и Иван Динков Герганов, възпитаник на СОУ”П.Р.Славейков”. И тримата имат множество отличия и завоювани първи места в областни, национални и международни състезания и олимпиади. И тримата са приети за студенти, преди да завършат 12 клас. Николай Илиев в ПУ „ Паисий Хилендарски“, Антония Панайотова е лауреат на Националната олимпиада по английски език и поради тази причина е приета без конкурсен изпит за студентка във висшите училища в България със специалностите, чийто конкурсен изпит е английският език, а Иван Герганов ще има възможността да избира защото вече е приет без конкурс в два български университета и в два британски.
Новите носители на «Стипендия Кърджали» от тази година са трима, но с тях семейството на стипендиандите вече наброява 20 души. Момичета и момчета, които са поели своя път в живота. Едни в България други в чужбина. Част от тях се завърнаха в Кърджали за честването на днешният 24 май- Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и поздравиха новите стипендианти.Извадка от Протокол № 1 от 15.05.2014г., на Комисия назначена със Заповед № 416 от 08.05.2015г., на Кмета на Община Кърджали, разгледала постъпилите предложения за награждаване и извършила класирането на основание чл. 28, 29, 30, 31, 32 и чл.33 , от Правилник за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди.
На основание чл.33, ал.1 от Правилника , Стипендия „Кърджали” се присъжда на:

1. Николай Галев Илиев-ученик от СОУ”Отец Паисий”- гр.Кърджали
Николай Галев Илиев завършва цялото си обучение в профил природоматематически, с профилиращи предмети Информационни технологии, Информатика, Математика, Английски език с Отличен успех.
През целия период на обучение проявява трайни навици за учене, формирани умения и способи за познание. В своята подготовка проявява старание, прилежност, интерес и готовност за самообучение и разширяване на кръгозора си. По време на обучението си в училището Николай се отличава с отличен успех, постоянство и усърдие в учебния процес. Неговата мотивация и амбиция го подтикват с голям интерес и усърдна самоподготовка да усвои учебен материал, както и материал невлизащ в учебната программа. Следи новостите и притежава интелектуална любознателност.
Активно участва в живота на училището, областта и представлява Република България на различни международни форуми.
Николай проявява интерес към физика, астрономия, информатиката, информационни технологии и математическата лингвистика. Резултатите му в проведените национални турнири и олимпиади са следните:
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ:
 Класиран с проект "Radiantid – намиране на радиант на метеорен поток" на XV-та ученическа конференция по математика и информатика, проведена в град Пловдив, като получава оценка Отличен. Проектът е оценен лично от председателя на журито гл. ас. Емил Келеведжиев от Института по математика и информатика при БАН и проф. д-р Коста Гъров, преподавател в ПУ "Паисий Хилендарски".
 Приет за студент в ПУ „ Паисий Хилендарски“,
 Заслужил INGOT сертификат за IT компетентност, ниво GOLD;
(INGOT Spreadsheet Software сертификат, INGOT Drawing and Planning Software сертификат, INGOT Presentation Software сертификат, INGOT Word Processing сертификат).
 Участвал в национален есенен турнир „Джон Атанасов“ информационни технологии – 4 място София.
 Последователно участие във всички състезания по Информационни технологии, заемайки призови места;
 Последователно участие във всички Национални състезания по физика и астрономия, участвайки във всички национални състезания по астрономия ;
 Ежегодно участие в конференция по Астрономия с доклади Варна - 2012-2015г
 Ежегодно участие в лятна лагер школа по Астрономия „Бели брези“ – 2010 – 2014г.
 Участвал в състезания по математическа лингвистика
 Организира и участва в множество акции (информационни, благотворителни, анкети, концерти, състезания, кръгли маси и дискусии);
 Участва в изяви по проект Пл@тформа за толер@нтност.bg на сдружение "Възможности без граници" ;

Хронология на изявите:
 Национална олимпиада по Астрономия
- училищен
- общински
- областен
- национален кръг – Ямбол 2012г.;
Национална олимпиада по Астрономия
- училищен
- общински
- областен
- национален кръг – Кърджали 2013г.;
 Национална олимпиада по Астрономия
- училищен
- общински
- областен
национален кръг – класиран – 2014г
 Национална олимпиада по Астрономия
- училищен
- общински
- областен
- национален кръг – класиран – 2014г.;
 Ежегодно участие в конференция по Астрономия с доклади Варна - 2012-2014г.
 Лятна лагер школа по Астрономия „Бели брези“ – 2010 – 2014г.
 Национална олимпиада по информационни технологии
- училищен
- общински
- областен
- национален кръг – 12 място – 2012г.;
 Национален есенен турнир „Джон Атанасов“ информационни технологии – 4 място София, 2012г.
 Национална олимпиада по информационни технологии
- училищен
- общински
- областен
- национален кръг – класиран 5 място – 2014г.;
 Национална олимпиада по информационни технологии
- училищен
- общински
- областен
- национален кръг - предстои – 2015г.;
 Математическа лингвистика
- училищен
- общински
- областен
- национален кръг – допуснат – 93 точки – 2014г.;
 Пл@тформа за толер@нтност.bg – кръгла маса и представяне – 2014-2015 г;
 Участие на Младежка конференция по Астрономия с доклад във Варна – 2015 г.
В популяризирането на различните дейности създава и използва новаторски подходи и техники.
Ръководството на СОУ с природоматематическа насоченост „Отец Паисий”, гр. Кърджали смята, че ученикът Николай Галев Илиев с настоящата препоръка може да бъдe номиниран за стипендия «Кърджали».

2.Антония Антонова Панайотова– ГПЧЕ” Христо Ботев”гр.Кърджали

Лауреат на Националната олимпиада по английски език и поради тази причина е приета без конкурсен изпит за студентка във висшите училища в България със специалностите, чийто конкурсен изпит е английският език;
Трето място на Деветото национално състезание по английски език, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата.;
Пето място на националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език. Въз основа на тези свои постижения тя е приета в пет от най-добрите английски университети.
Областен координатор на Български младежки Червен кръст – Кърджали за втори мандат и получи почетна грамота за утвърждаване на хуманната същност на Червения кръст в интерес на обществото и държавата от националното дружество на ЧК.
Секретар на програмата на Ротари Интернешънъл насочена към доброволчеството – Интеракт и лидер на клуб „Дебати“ към ГПЧЕ „Христо Ботев“,
Пет поредни години тя участва в постановки към театралното студио на ГПЧЕ „Христо Ботев“.

Портфолиото на Антония Антонова Панайотова за петте години на обучение в гимназията от учебната 2010/2011г. до учебната 2014/2015г. съдържа следните участия в сътезания, олимпиади и конкурси:

8 клас 2010/2011 учебна година
Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ – 7.място
• Участие в Областна олимпиада по български език
• Участие в сътезание по английски език -ПОНС - Кеймбридж
• Участие и призово място в Областна олимпиада по английски език
• Участие в Театралното студио на ГПЧЕ „Христо Ботев”
• Участие и призово място в Десети областен математичеки турнир
• Участие и призово място в математическо състезание „Европейско кенгуру 2011”
• Участие в Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки с чуждоезиков профил – Ловеч 2011
9 клас - 2011/2012 учебна година
• Участие в състезание за креативно писане на английски език
• Участие в Областна олимпиада по английски език – 3. място
• Участие и призово място в състезание по английски език, организирано от ПОНС – Кеймбридж
• Участие и призово място в Областен кръг на „Лингвистично кенгуру 2012” – английски език
• Участие в Областен кръг на олимпиадата по български език и литература
• Участие и призово място в състезание по български език и литература „Любословие“
• Участие в Театралното студио на ГПЧЕ „Христо Ботев”
• Национален кръг на международния конкурс „Математика и проектиране“ 2. място в направление „Математика и изкуство“
• Участие и призово място в Единадесети областен математичеки турнир 2011г.
• Участие и призово място в математическо състезание „Европейско кенгуру 2012”
• Участие в Проект по английски език „С грижа за всеки ученик“
• Участие в инициативи на БМЧК
10 клас - 2012/2013 учебна година
• Национален турнир по речи и дебати на английски език 2013 – отличие „Най-добър оратор“
• Участие в състезание за креативно писане на английски език
• Национално състезание за авторска пиеса на английски език - отличие за най-добър драматургичен текст и най-добро драматургично изпълнение
• Участие и призово място в „Лингвистично кенгуру 2013“
• Участие и призово място в Областна олимпиада по Български език и литература – 3. място
• Участие в Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки с чуждоезиков профил – Ловеч 2013
• Участие и призово място в Дванадесети областен математичеки турнир 2012
• Участие и призово място в математическо състезание „Европейско кенгуру 2013”
• Участие в инициативи на БМЧК – избрана за областен координатор на БМЧК-Кърджали
• Участие в Театралното студио на ГПЧЕ „Христо Ботев”
• Интеракт клуб
• Участие в проект по английски език „С грижа за всеки ученик“
11 клас - 2013/2014 учебна година
• Участие и призово място в Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език
• Участие и призово място в Областна олимпиада по английски език
• Участие във Февруарски национален турнир по речи и дебати на английски език - Полуфиналист в направление Университетски дебати
• Участие в Национално състезание по World Schools дебати на английски език WSDC SDA Open 2014
• Участие в състезание за креативно писане на английски език
• Участие и призово място в Осмо национално състезание по английски език организирано от асоциацията на училища Кеймбридж
• Участие в Национално състезание по БЕЛ „Стъпала на знанието” – достигнала трети кръг и класирана на 1.място с максимален брой точки
• Участие и призово място в Национално състезание по БЕЛ „Бяло, зелено, червено”
• Участие в Тринадесети областен математичеки турнир
• Участие в математическо състезание „Европейско кенгуру 2014”
• Участие в Национално състезание на младежките аварийни екипи – лидер на отбора – призово място
• Звание „Млад отличник на БЧК“
• Участник в организиране и провеждане на летен лагер за деца бежанци към БМЧК
• Участие в Театралното студио на ГПЧЕ „Христо Ботев”
• Интеракт клуб
• Участие в проект по английски език „С грижа за всеки ученик“
12 клас - 2014/2015 учебна година
• Национална олимпиада по АЕ - лауреат по Английски език, автоматична оценка 6.00
• Девето национално състезание по английски език организирано от асоциацията на училища Кеймбридж – 3.място
• Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език – 5. място
• Стипендиант на „Американска фондация за България”
• Участие и призово място в Областна олимпиада по Български език и литература
• Лидер на клуб по дебати към ГПЧЕ „Христо Ботев“
• Участие в Национален кръг на състезание за креативно писане на английски език
• Секретар на Интеракт клуб - Кърджали
• Областен координатор на БМЧК- Кърджали за втори мандат
• Връчена почетна грамота за утвърждаване на хуманната същност на червения кръст в интерес на обществото и държавата от националното дружество на ЧК
• Лидер на екип за организиране и провеждане на летен лагер за деца бежанци към БМЧК
• Участие в Театралното студио на ГПЧЕ „Христо Ботев”
• Проект по английски език „С грижа за всеки ученик“3.Иван Динков Герганов – Ученик от СОУ”П.Р.Славейков” гр. Кърджали:
- Приет без конкурс в два български университета;
- Приет в два британски университа
- Златен медал от 9th EXPO SCIENCE EUROPE 2012, Русия, юли 2012;
- Бронзов медал от International Science Fair, Хонг Конг, октомври 2012;
- Участие в отбора на България в EXPO-SCIENCES INTERNATIONAL 2013, Абу Даби;
- Първо място международно състезание по математика за учениците от средните училища в град Скопие, май 2013;
- Второ място в конкурса „Математика и проектиране” в Москва, май 2012;
- Участия в международните конференции по математика за ученици EUROMATH 2011, Гърция, EUROMATH 2012, България, EUROMATH 2014, Кипър;
- Цитиран в списъка на успешно решили задачи от списанията Mathematical Reflections /САЩ/ и Crux Mathematicorum /Канада/;
- Грамоти за отлично представяне в ученическите секции на Пролетните конференции на Съюза на математиците в България – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – рекордно постижение за випуск 2015 в България;
- Успехи в Националния конкурс „Млади Таланти” в София: Шесто място в България през 2012 и пето място през 2013, Сертификат за отлично представяне през 2014;
- Първо място в Националния конкурс „Математика и проектиране”, София 2012;
- Бронзов медал в Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки с чуждоезиков профил, 2013;
- Участия с покана в Националните летни изследователски школи по математика и информатика – 2011, 2012, 2013, 2014;
- Две статии по комбинаторика, публикувани в специализираното списание „Математика”;
- Пети резултат за България в международно математическо състезание Австралийско кенгуру, 2013;
- Златен медал по математика в националния етап на Цветната олимпиада 2014;
- Математическо състезание Европейско Кенгуру – първо място в областния етап – 2012, 2013, 2014;
- Първо място в математическото състезание „Черноризец Храбър” в Хасково – 2011, 2012, 2013, 2014;
- Първо място на областния кръг на олимпиадата по математика – 2011, 2012, 2014, 2015;
- Областен математически турнир: Първо място – 2010, 2011, 2012, 2013 и носител на купата 2014;
- Първо място на математически турнир „Иван Салабашев”, гр. Къджали, 2010, 2011, 2012, 2013;
- Първо място на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, 2012;
- Второ място на Международното Лингвистично „Кенгуру” в Кърджали, английски език, 2013;
- Първо място на областно първенство по шахмат, март 2013;

Иван Герганов е с изключителни заслуги за издигане пристижа на училището и града ни и заслужава Вашата престижна награда.

Още снимки
 Прочитания: 1711 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign