Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Признание за просветни и културни дейци в Кърджали за 24 май

 24 Май 2015


И тази година община Кърджали в Деня на българската просвета и култура бяха отличени изявени педагози и творци от различни сфери на културата. Церемонията се състоя в ресторант „Арда строй”, веднага след общоградското честване.
Наградите връчи лично кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, като преди това се обърна към всички с думи на признателност и благодарност за усилията, които полагат ежедневно в изграждането на духа на нацията. В словото си градоначалникът подчерта и важността на датата 24 май и заяви, че малко народи могат да се похвалят с такъв празник.
Награди получиха 17 изявени преподаватели от предучилищен, начален, прогимназиален, гимназиален етап на образование и преподаватели и възпитатели в учебни заведения и обслужващи звена.
С плакет с лика на „Св. Св. Кирил и Методий” и удостоверения бяха отличени петима педагогически специалисти с ръководни функции и един колектив.
И тази година бяха присъдени награди на изявени творци в сферата на словото, музикално - сценичните изкуства и театъра.
Награда бе връчена и на колектива на Регионален исторически музей Кърджали. Тя е цялостната дейност на музейните работници и за принос в музейното дело, опазване, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство в общината, страната и чужбина. Наградата колектива на РИМ Кърджали получи в навечерието 50 – годишния юбилей на институцията.

Извадка от Протокол № 1 от 15.05.2014г., на Комисия назначена със Заповед № 416 от 08.05.2015г., на Кмета на Община Кърджали, разгледала постъпилите предложения за награждаване и извършила класирането на основание чл. 28, 29, 30, 31, 32 и чл.33 , от Правилник за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди.

Предучилищен етап на образование:

1. Марийка Борисова Янкова – учител в ОДЗ „Райна Княгиня”
2. Небибе Мухарем Ахмед - учител в ЦДГ „Кокиче” с. Мост
Начален етап на образование:

1. Ангелина Йорданова Костова – начален учител в СОУ”Владимир Димитров -Майстора”;
2. Гюлджан Шюкри Юзеир – начален учител в ОУ”Никола Йонков Вапцаров”с. Рани лист
3. Мария Иванова Загорова – преподавател по музика в начален курс в СОУ”П.Р.Славейков”
4. Невин Мустафа Камбер – начален учител в ОУ”Христо Ботев” с. Миладиново

Прогимназиален етап на образование:

1. Теодора Иванова Богданова – старши учител по история и цивилизация в СОУ”Отец Паисий”
2. Камен Звезданов Арсов– старши учител по музика в СОУ”Владимир Димитров -Майстора”;
3. Павел Христов Митев – преподавател по физическо възпитание и спорт и треньор на училищните отбори по волейбол в СОУ”П.Р.Славейков”
4. Диана Красимирова Чиева –старши учител по история и цивилизация в ОУ”Св.св. Кирил и Методий”
5. Ваня михайлова Костова – старши учител по немски език в ГПЧЕ”Христо Ботев”
Гимназиален етап на образование:
1. Галина Вълкова Попова – учител по икономика в СОУ”Йордан Йовков”
2. Стоян Стоянов – учител по математика в ГПЧЕ”Христо Ботев”

Преподаватели и възпитатели в учебните заведения и обслужващи звена:
1. Дочка Грозева Краева – възпитател в ОУ”Никола Йонков Вапцаров”с. Рани лист
2. Олга Ангелова Динкова – старши възпитател в Комплекс ученически общежития «Родопи»
3. Марияна Костадинова Бекриева – старши учител и ръководител на Радио клуб «Детски свят» , клуб «Сръчни ръце» в Обединен детски комплекс
4. Бончо Бонев – учител по физика в Астрономическа обсерватория «Славей Златев»
На основание чл.28, ал.3 , от Правилника- Награда за педагогически специалисти с ръководни функции :

1. Дияна Руменова Соколова – Директор на ОДЗ”Ян Бибиян”.
2. Гюлсюм Раим – Директор на ОУ”Гео Милев ” с. Конево
3. Йорданка Чавдарова - Директор на ГПЧЕ”Христо Ботев”
4. Златка Любенова Пеньова Директор на ОДК
5. Колектива на ОДЗ”Орфей”
6. Байрям Сейдали Юсеин – директор на ОУ”Христо Ботев” с. Миладиново

Комисията предлага, да бъдат наградени с плакет с лика на „Св.Св. Кирил и Методий“ и удостоверение за присъждане.

На основание чл. 30 и чл.31 от Правилника се разгледаха и одобриха за награждаване следните постъпили предложения:
1. За литература - Милка Дунгова - хуморист, общественик и журналист;
2. Театър - Гълъб Бочуков - за дългогодишен принос в театралното изкуство
3. Музика - диригент - Събчо Генчев - за цялостен принос за развитието на музикалното изкуство в страната .
4. Музикално-сценични изкуства - Мирослава Зафирова - за дългогодишен принос в развитието на музикално – сценичните изкуства и обогатяване културния живот на Община Кърджали.
5. Художници и скулптори - Георги Шишков - за обогатяване културата на национално ниво, чрез изявите си в страната и чужбина
6. Журналистика - за активно и обективно отразяване на дейността на Община Кърджали и принос в развитието на журналистиката:
1. Мехмед Реджеб – фоторепортер от вестник «нов живот»
2. Ненко Станев – кореспондент на вестник 24 часа;
3. Валентина Стоева – кореспондент на БТА;
4. Жельо Михов – 24х7 Родопи;
5. Даниела Ташкова – Арда нюз;
6. Себахат Неджиб – Кърджали хабер
7. Библиотечно и читалищно дело - Маргарита Павлова - за доказан принос и повишаване авторитета и обществената значимост на РБ „Н.Й.Вапцаров” ; Юксел Есен -за дългогодишен принос за развитие на културните дейности на читалищните колективи.
8. Танцово изкуство - Георги Бояджиев - за принос в развитието и популяризирането на българския фолклор в страната и чужбина.
9. За принос в музейното дело, опазване, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство в общината, страната и чужбина – Колектива на Регионален исторически музей - за цялостна дейност и във връзка с 50 годишния юбилей на институцията.


Още снимки
 Прочитания: 2903 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign