Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Учители и ученици работят съвместно по проект "Разрешаване на конфликти" в село Рани лист

 24 Ноември 2006

Вече втора година продължава инициативата “Да направим добро” в ОУ “Н.Вапцаров” в с.Рани лист, община Кърджали. По този начин училището стимулира добрите постъпки на своите възпитаници. По-значимите прояви се обявяват пред целия училищен колектив, а наред с това всеки клас е потърсил и други форми за насърчаване на доброто сред децата.
Директорката на училището Мария Стефанова сподели,че в учебното заведение няма фрапиращи случаи на агресия, но както навсякъде стават спречквания между отделни по-буйни ученици. Госпожа Стефанова смята, че в 80 на сто, причината за насилието от деца към деца трябва да се търси в семейството, телевизията, улицата.
Темата за връзката родители - деца е обсъждана на обща родителска среща в началото на тази учебната година.Търси се и помощта на настоятелството. Училището в с.Рани лист заедно с учебните заведения от района - в селата Стремци, Глухар, Охлювец и Бели пласт работят съвместно по проект “Разрешаване на конфликти сред подрастващите”. В тази връзка вече е проведено обучение на ученици и учители. Особен интерес е предизвикала срещата с преподавател по психология от Филиал “Любен Каравелов” в областния град, който е предложил различни ролеви игри и разиграване на отделни казуси по темата.
В скоро време в ОУ”Н.Вапцаров” с.Рани лист предстои сформиране на Училищна помирителна комисия с цел търсене на изход при възникнали проблеми между ученици, ученици и учители,учители и родители и други.

Още снимки
 Прочитания: 2667 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign