Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представят опита на община Кърджали на конференция на тема “Ключовата роля на общините за регионално развитие на България”

 27 Ноември 2006

В община Кърджали пристигна писмо от издателя и главен редактор на немскоезичния икономически вестник “Виртшафтсблат” г-жа Бети Ганева, в която се изказва благодарност на зам.-кмета Митко Синабов за интересната презентация “Формиране на политика за регионално развитие”, изнесена на конференция на тема “Ключовата роля на общините за регионално развитие на България”. Форумът бе организиран миналата седмица в София от изданието съвместно с Германското дружество за техническо сътрудничество /GTZ/ по Програмата за насърчаване на икономиката и заетостта на германското Министерство за икономическо сътрудничество. Конференцията бе открита от немския посланик Михаел Гайер, присъства и министър Асен Гагаузов.
По препоръка на НСОРБ и GTZ за участие като лектор бе поканен и кметът на общината инж.Хасан Азис. Поради ангажираност на кмета , свързано с откриването на “Лирата на Орфей” презентацията на общината бе направена от неговия заместник инж.Синабов.
Изложението включваше информация за четирите най-големи проекта в областта на развитието на икономиката:Местно икономическо развитие и комуникации, Пазар на производителите, Регионален център за управление на битовите отпадъци, Развитие на икономическия потенциал в пограничен район Кърджали. Съдържаше информация за стратегическите документи –Плана за развитие 2007-2013 г., който бе предхождан от стратегия за 2000-2006 г. за предприсъединителния период.
Участниците във форума са били впечатлени от факта, че за трета поредна година общината залага в бюджета си средства за проектиране на инфраструктурни обекти като по този начин изпреварва другите общини. В момента има техническа готовност, включваща и разрешение за строеж , с инвестиционни проекти за 80 млн.лв. за Кохезионнния и Структурните фондове.
На конференцията е било посочено, че община Кърджали е сред общините, работили най-добре по Програма ФАР-ТГС с реализирани над 20 проекта за 3 години.


 Прочитания: 2526 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign