Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Във връзка с полагане на първа копка на "Пазар на производителите" се въвежда реорганизация на движението

 01 Декември 2006

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.9,ал.3 от Закона за пътищата, чл.10,ал.1 от Наредбата за управление на местните пътища в Община Кърджали и във връзка с провеждане на обществено мероприятие


Н А Р Е Ж Д А М :


1. Да се затворят за движение
на МПС ул.”Македония”; ул.”Добруджа” и моста на пазара във връзка с тържествено откриване на строежа на новия пазар на производителите в гр.Кърджали за времето от 14.00ч. до 18.00ч на 04.12.2006г.
2. За времето от 14.00ч. до 18.00ч. на 04.12.2006г. да се създаде временна организация на движението, както следва:
2.1. Движението на МПС без товарни автомобили и автобуси по направление от гр.Кърджали за с.Енчец да се извършва в посока – ул.”Републиканска”, бул.”България”, ул.”Беласица”, пл.”Хаджи Димитър”, ул.”Климент Охридски”.
2.2. Движението на товарни автомобили и автобуси по направление от гр.Кърджали за с.Енчец да се извършва в посока бул.”България”, ул.”Булаир”, ул.”Сан Стефано”, ул.”Тракия”, бул.”България”, ул.”Беласица”, ул.”Климент Охридски”.
2.3. Движението на МПС по направление с.Енчец за гр.Кърджали да се извършва в посока ул.”Климент Охридски”, ул.”Богдан”, ул.”8-ми октомври”, ул.”Климент Охридски”, пл.”Хаджи Димитър”, ул.Беласица”, бул.”България”.
3. Сигнализацията на местата за отбиване на движението и създаването на необходимата организация на движението, да се извърши съвместно от служба “ТБД” при общинска администрация гр.Кърджали и службите към “Пътен контрол” при РПУ гр.Кърджали.
4. Движението да се нормализира не по-късно от сроковете определени в т.1.

Копие от настоящата Заповед да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
За въведените временни ограничения да се информира населението на гр.Кърджали и Община Кърджали.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.


КМЕТ НА ОБЩИНА KЪРДЖАЛИ:инж. Х.АЗИС
 Прочитания: 2978 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign