Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинският съвет реши да бъде предаден „Интегрирания воден проект за Кърджали” на Асоциация по В и К

 23 Септември 2015

С 33 гласа „за” Общинският съвет Кърджали предостави безвъзмездно за управление, поддържане и експлоатация В и К системи и съоръжения - публична общинска собственост на „Асоциацията по В и К с обособена територия на „ВиК", гр.Кърджали. Системите и съоръженията са изградени в рамките на „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”. Обектите са въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1367 от 18.08.2015 год. на Заместник - Началника на ДНСК гр.София.
Предоставянето на обектите за управление от ВиК Асоциацията бе гласувано с оглед на поетите ангажименти и съгласно подписаното Споразумение за партньорство от 14.02.2012 г. между Община Кърджали и „ВиК" ООД, гр.Кърджали при подписване на Договора за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.".


 Прочитания: 1290 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign