Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

От 1 октомври ще бъде предоставяна услугата "Обществена трапезария"

 23 Септември 2015

От 17.09.2015г. започна приемът на документи от кандидат-потребители за реализиране на социалната услуга „Обществена трапезария" на територията на община Кърджали.
Договорът бе подписан на 17.09.2015г., а изпълнението стартира от 01.10.2015г. Проектът "Обществена трапезария" се финансира от Фонд „Социална закрила” към МТСП и е насочен към определени групи от населението. За услугата могат да кандидатстват лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност/, както и скитащи и бездомни деца и лица.
При подаването на заявленията кандидатите за социалната услуга трябва да представят документ за самоличност и акт за раждане на децата, ако в семейството има деца. Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК трябва да носят копие от експертно решение на ТЕЛК, а безработните - регистрационен картон от Бюрата по труда.
Желаещите да ползват предоставяната от Община Кърджали социална услуга могат да подават Заявление - Декларация всеки работен ден от 09,00-12,00ч. и от 13,00 - 16,00ч. на адрес: гр. Кърджали, Домашен социален патронаж ул. „Миньорска" № 1 етаж 3, стая 314 гр. тел: 0361/6 45 42
Заявленията и придружаващите ги документи ще бъдат разгледани от специално създадена комисия, която има за цел да установи истинността на обстоятелствата, декларирани в подаденото заявление; да идентифицира специфичните потребности на лицето – социално-битово и медико-социално състояние на кандидат- потребителя и да установи необходимостта и потребността на лицето и/или членовете на семейството.
Капацитета на обществената трапезария в Кърджали е 80 души.


 Прочитания: 1640 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign