Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

8 543 624 лв. са постъпили в общинската хазна до момента

 30 Октомври 2015

Събираемостта на местните данъци и такси в община Кърджали върви с много добри темпове. Към края на октомври в хазната са влезли 8 543 624 лв. или 101 %, съобщи заместник-кметът на община Кърджали Иван Велев.Той уточни, че общо плановото задание за 2015 г. е 8 472 594 лв. Данните сочат, че при план 1 500 000 лв. на данъка върху недвижимите имоти са събрани 1 717 430 лв. или 114,5 7%. При данък МПС по план от 1 300 000 лв. изпълнението за 10-те месеца е 1 395 752 или 107, 5 на сто.
166 490 лв. или 83,2 % са постъпленията от патентния данък при годишен план 200 хил.лв.Справката на Дирекция „Местни приходи” сочи, че при такса битови отпадъци завишението в сравнение с предходната година е с 657 500 лв. или общо плановото задание за 2015 г. е 4 447 594 лв. Към края на октомври вече са внесени 3 980 406 лв. или 89, 5 %.
Висок процент на събираемост има и при данък придобиване на имущество чрез дарения и възмезден начин. При план от 1 000 000 лв. са реализирани 1 209 205 лв. или 121 %.От началото на годината до 30 октомври постъпленията в общинската хазна от туристическия данък са 99,9 % или 24 979 лв. при план 25 000 лв.
„През последните години се наблюдава постоянен ръст. От 2012, 2013, 2014 и сега 2015 г.събираемостта се увеличава постоянно.Държа да подчертая, че това се дължи не на увеличения размер на местните данъци и такси, тъй като от 2011 г. те не са променяни. Добрите резултати се дължат единствено на по – добрата работа на дирекция „Местни приходи” и събирането на просрочените задължения. За тази цел бе създадено специално звено, което изцяло се занимава с тази дейност”,
подчерта зам.–кметът Иван Велев.
Като важни стъпка в подобряване на работата по събирането на местни данъци и такси г-н Велев посочи добрата информираност на гражданите, откритата страница към сайта на община, където всеки може да научи как се формира отделния данък и да провери своите задължения, сключените договори с Изипей за плащане на задълженията от всяка точка на страната, както и от Гърция, Турция, Кипър и Испания, сключения договор с Ипей, което дава възможност по интернет от всяка точка на света да бъдат платени дължимите данъци, договора с „Български пощи”, което пък улеснява жителите на общината да могат на едно гише да плащат сметките си за ток, вода и местни данъци. За улеснение на жителите на общината още в края на първото тримесечие на 2015 г. всички девет бюджетни кметства са свързани в системата АКСТЪР, чрез която хората могат да си плащат данъците на място.
„Първо това се направи пилотно в двете бюджетни кметства Опълченско и Широко поле още в края на 2014 г. Системата вече действа и в останалите - Перперек, Стремци, Бойно, Костино,Чифлик, Миладиново и Мост като информацията се синхронизира с общата база данни. Системата АКСТЪР дава резултати.Желаещите могат да платят данъците си на място в кметствата и получат документ за платените данъци”, обясни зам.–кметът. По думите му община Кърджали е сред малкото общини в страната, където жителите могат да се ползват от новата услуга.
„През годината сме работили в пълна оперативна самостоятелност и сме получавали подкрепа от кмета на общината”, подчерта още Иван Велев. Неговите прогнози са, че към края на календарната 2015 г. в общинската хазна ще влязат около 9,5 млн лв.

За постигнатите отлични резултати при събиране на данъците за десетте месеца на 2015 г. заместник- кметът на община Кърджали Иван Велев благодари на всички служителите в Дирекция „Местни приходи”.


 Прочитания: 1433 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign