Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Инж. Хасан Азис: Ще продължим политиката на отвореност, приемственост и споделена отговорност

 10 Ноември 2015

Пред прага сме един нов мандат, основавайки се на всичко това, което сме постигнали през последните години. Всяка оценка, която е дадена и за последния, и за предишните мандати си има своето основание. Но една оценка, която е дадена от хората, от обществеността и от избирателите не може да се сравни с нито една друга оценка, която е дадена за управлението.В този смисъл подкрепата, разбирането, доверието за управлението и за политиката през последните мандати на нас ни дава основанието да се чувстваме по-отговорни, да работим с по-голямо усърдие за решаването на проблемите на Кърджали и най-вече да се гордеем с това, което сме постигнали. Ние сме наясно, че всяка оценка има две страни. От една страна това, което е постигнато би трябвало да се забелязва от всички и аз си мисля, че това е факт. Факт е, че през последните години община Кърджали успя да реализира онези проекти, които решават основни инфраструктурни проблеми на града и на някои от големите населени места. Факт е и това, с което всеки един от нас трябва да се гордее, уважаеми дами и господа, че през последните години Кърджали се подписа на онези проекти,
които излизат извън рамките не само на общината като значимост, като мащаби и като ефект за развитието на Кърджали, но и онези проекти, които излизат извън рамките на нашата страна.Няма как, уважаеми дами и господа, да не спомена, че през последните години и тук подчертавам благодарение усилията на колегите, на екипа на общинска администрация, на подкрепата на областната администрация, на подкрепата на всички групи общински съветници в Общинския съвет независимо от политическата принадлежност Кърджали успя да реализира едни от най-мащабните си проекти и да се нареди на едно от първите шест места в страната по брой на изпълнени проекти, финансирани от Европейския съюз. Това нямаше как да стане без подкрепата и разбирането на общинските съветници. През последните години не само с парка, не само с Пречиствателната станция и с газификацията на града, ние успяхме да направим така, че да реализираме нов сектор в икономиката на Кърджали- автомобилостроенето. Нещо, което със сигурност ще даде следващо отражение не само за повишаването на социалния статус на жителите на община Кърджали, но ще даде възможност за развитие и на съседните ни общини., което вече е и факт. Газификацията на Кърджали, новата Пречиствателна станция, както и новата зона, където ние очакваме през следващите години да се реализират новите проекти и новите инвестиции на Кърджали, ще дадат възможност да се намали безработицата, а също така да се повиши икономическата активност и жизненият статус на хората от Кърджали. Разбира се, освен хубавите новини, разбира се, оценката понякога е и негативна и ние няма как да не я приемем, уважаеми колеги. Ние няма как да не приемем, че в Кърджали все още има проблеми, които очакват своето решение. Все още има населени места, които очакват своето водоснабдяване, канализация, пътна инфраструктура, осветление. Но всичко това е въпрос на общи усилия, за да можем в края на този мандат, всеки от нас независимо от своята позиция дали е кмет на община, общински съветник, кмет на кметство или областен управител, всеки един от нас да е извървял своята част от отговорността за решаването на тези проблеми.
Бих искал да се обърна с думи на благодарност към хората от Кърджали, които и този път проявиха разбиране, проявиха,според нас, мъдрост, далновидност и подкрепиха политиката, която беше представена от кандидатите на ДПС. Бих искал специално да благодаря и да поздравя другите кандидати за кмет на община Кърджали- г-н Илиев, г-н Кючуков, г-н Милев и г-жа Коджаманова за тяхното достойно представяне, за подкрепата, която те получиха и за кампанията, която водиха.
Бих искал да декларирам като кмет на община Кърджали, пред колегите кметове на кметства и пред общинските съветници, че политиката на отвореност, политиката на приемственост, политиката на отговорност, споделена отговорност от всеки, независимо от неговата позиция, ще продължи. В този смисъл бих искал още на първото ни заседание да приканя общинските съветници от всички политически партии да бъдем по-активни, да бъдем отговорни и да не забравяме, че всички ние имаме една и съща цел. Общата ни цел е Кърджали да бъде едно по-добро място за живеене, Кърджали с повече инвестиции, Кърджали с повече решени проблеми, Кърджали с хора, които продължават да обичат своя роден край и на всяка цена искат да останат да живеят, да се развиват и да оглеждат своите деца в Кърджали. Ако успеем да направим това, колеги, през този мандат, аз съм сигурен, че всеки един от нас независимо от позицията си ще е изпълнил своята си част от отговорността, която е получил на тези избори.
Изборите все пак са нещо важно, а изборният резултат е още по-важен. Изборният резултат трябва да се чете, изборният резултат трябва да се анализира и изборният резултат е онзи неоспорим факт, онази оценка, която трябва да бъде прочетена правилно от всички нас.
За нас близо 60% подкрепа, за политиката, която се води до настоящия момент от кмета, неговия екип и общинския съвет е нещо, което ни задължава повече, нещо което ни кара да се чувстваме по-отговорни, още повече, че през тази година ние сме в началото на новия програмен период. Нови предизвикателства, нов начин на работа, нова диференциация на приоритетите на община Кърджали не само на града, но и на кварталите, но и на всяко населено място. Затова моя призив към колегите кметове на кметства е да бъдем по-активни. Нашето мислене трябва да бъде насочено към решаването на проблеми на базата на проекти. Тоест, проектното мислене не е задължение единствено и само на кмета на общината., проектното и инвестиционно мислене е начин на мислене, който трябва да бъде водещ, като се започне от кмета на населеното място, мине се през общинските съветници, през всеки един от служителите на община Кърджали и се свърши с кмета на Общината. В това отношение ние имаме една добра база. В настоящия момент имаме готови технически проекти на стойност над 180 милиона , които чакат своята подкрепа и своята реализация и на тази основа аз очаквам подкрепата и от нашите народни представители независимо от тяхната политическа принадлежност. Аз очаквам подкрепа от областния управител. Очаквам подкрепата на цялото ни общество, за да можем да реализираме онези проекти, които ще направят Кърджали едно по-добро място за живеене. Благодаря на всички и още веднъж да си пожелаем един успешен мандат.

Още снимки
 Прочитания: 1245 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign