Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 12 Ноември 2015

П О К А Н А
ОТНОСНО: Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по Под-мярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности към Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по ПРСР на територията на община Стамболово и 54 от селата на община Кърджали, както следва: Бащино, Бели пласт, Болярци, Бяла поляна, Бялка, Висока поляна, Гняздово, Горна крепост, Гъсково, Добриново, Долище, Долна крепост, Иванци, Жинзифово, Звиница, Зимзелен, Звезделина, Звезден, Калоянци, Кокиче, Конево, Крин, Люляково, Майсторово, Миладиново, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Орешница, Панчево, Перперек, Повет, Пропаст, Рудина, Рани лист, Седловина, Сестринско, Скалище, Соколяне, Страхил войвода, Стремово, Стремци, Сватбаре, Солище, Скърбино, Сипей, Татково, Три могили, Черешица, Черньовци, Чифлик, Широко поле и Ястреб.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ,
Общинска администрация – Кърджали има удоволствието да ви покани на подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по ПРСР. Срещата ще се проведе в 13.00 часа на 18.11.2015 год. в голямата зала на Общинска администрация – Стамболово.
На срещата ще бъде предоставена подробна информация за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР и прилагането му в България, както и реда и условията за разработване и подаване на подготвителни проекти по Под-мярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Изграденото на срещата публично-частно партньорство, ще кандидатства за финансиране пред МЗХ. С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на МИГ.
Местните инициативни групи, както и разработването и прилагането на Местни стратегии за развитие, ще се реализират съгласно Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бъдещият МИГ ще включва публични, бизнес и граждански организации, които работят на определената територия. МИГ ще обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, ще засилва диалога и сътрудничеството в селските райони.
Местните стратегии за развитие целят устойчивото развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазването на природата и селските райони, развитието на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.


КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: /п/
/ инж. Хасан Азис /


 Прочитания: 1612 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign